II. CATALOGUS REGUM SVECIÆ. 3 Deos venerati sunt c) Stroy er vero genuit holm J) qui in dolio medonis est dimersus Cujus filius suerehir e ) manura in petram projieiens non re- traxisse dicitur, quod pro certo fabulosum creditur Iste genuit Valanda qui in sompno a demone suffocatus interiit, Ouod genus sweco sermone mara f) dicitur. Hie genuit Visbur quem filii sui cum omni curia sua ut cicius hereditaretur Viuum incenderunt Cujus ftlimn Domald sweui omnes pro Ifertilitate frugum Cereri hostiam optulerunt. Iste genuit Domar qui in svecia obiit hujus filius Digguir 5-) in eadem regione vitam finiuit Eum successit filius eius in regem Daghr quern Dani in quodam yado quod stotarnuadii h) vel Vapnauadh dicitur dum passeris iniurias vin- dicare conaretur publico bello occiderunt. Qui genuit Alrik t) hunc frä ter suus Erich, cum ffreno percussit ad mortem. Alrik autem genuit In- giinar. Istum Uxor sua iuxta locum agnafit qui nunc stokholm di citur propriis manibus interfecit suspendendo ad arborem cum cathena aurea k) Cuius filius ingialdir in sweeia a fratre suo ob infamiam uxo- ris est occisus, que bera dicta est hoc nomen late sonat post hunc fi lius eius Jorundir qui dum danos debellasset suspens us est in loco od- dasund in sinu quodam Dacie quern limafiordh /) indigne in) appellant ma le vitam finivit Iste genuit n) haquon qui longo vetustatis senio IX an- nis ante obitum suuin dense usum alimonie postponens lac cum de cornu ut ii iff ans sugsisse fertur o) aukun vero genuit eghil cognomento Vendil- craco p) quern proprias servus nomine tonne regno privavit Et cum do mino pedissequus VIII Civilia hella commisit in omnibus victoria potitus in IX tandem devictus occubuit et pa ulo post ipsmn regem truculentus thaurus confodiens trucidavit Cui successit in regem filius suus Otharus qui a suo Equivoco otharo danorum comité et fratre ejus fasta provinci- arum danie scilicet venali q) interemptus est Eius filius adhils vel adhifl ante edem Dyane r) dum ydolorum sacriticia fugat equo lapsus exspiravit Hie genuit Eysten quem goutones in domo quadam obstrusum cum suis incenderunt vivum. Huius iilius ingwar qui kanutus cognoniinatus est in expeditione occisus est in quadam insula baltici maris que ab indigenis ôsy- liæ s) voeatur, Iste genuit brætomund quem sigv ardus frater suus occidit in næricia quod loci vocabulum interpretatur celicampus. t) Post istum filius suus ingiældir in regem sublimatur qui coltimnedum a) yvarum co- • • gnomento vithfadhin regem tunc temporis multis formidabilem seipsum cura omni comitatu suo Cenaculo inclusus igné cremavit. Eius tilius olaus cognomento trætælghiæ diu et pacifice fungtus regno plenus dierum obiit in <-') De cultu horum Numinum loquitur Edda, Dämi Saga i4. d) Ex Fiolmo vel potius Siolmo in omnibus convenit cum î.rico Ohü, Edit. Messenii p. 27. e) Svedgëi' appellat Sturleson. /) Incubus. Cfr. Ihre in Glossario ad liane vocem. De ejus insultibus frequens apud vulgus commemoratio. g) Inter Domarum 8c Dig verum Ericas Olai p. 28 inserit Attilam ex Cln-onico Prosaico Ed. Messenii p. 61-66. h ) A li us Sjotanswad. i ) Intei’ Domarum 8C Alrikum Agnî Sldal- farbonde collocat Sturleson. k) Manifesto errore hoc Agnii fatum ad Inge- jnarum, quem ignorât Sturleson, transfert hujus Catalogi Auctor. Præterit denique Hugleikum, Allii iiiium. /) Catalogus a Benzelio editus ad Limafiord addit Selendie, quod legendum Jutlandie observât Langelek. m) Lege indigene > h) Differt heic ab Erico Qlai , p. 29, qui histo- riam inserit proelii in Brâvalla bed. o) Hic idem est, quem Aune appellat Sturleson. p) Tonnadolgi vocat Sturleson, cognomen Ven- dilkràki filio ejus Ottaro attribuens. q) Lege: veneno. Wottar SC Faste Iarleri e- rant Régis Danorum Frode. In proelio cum his cecidisse Ottarum, alii auctores tradunt. r) DisarMot hoc sacriiicium dicebatur, unda forte Disargal, ædem Hi amie vertit Auctor. s ) Ericus Olai p. 53 insulam nomiuat Lagenij- Ingwar Harra, non Kanutum cognominalum fuisse atque occubuisse in Adalsyslan Fstlandiæ alii tradunt. t) Himlehed. u) Lacunam hanc in manuscripto supple: colle ct h suis metûens Yvarurtu