Gijllemtierm, Frih. N, C. Hammarsköld , IF. Director. Hammarström , E G. Collcga Scholæ. Hanngrr. 1 , E. G. Prost. Heykéiisköld, D BergsRåd , C. W. O. Hnîtberg , I. F. Assessor, Hiüphers, Greve, Brukspatron. Kami entas , E Prost. Lejßer , O. C. I’h. Doft. CotitraftsProst. Lejonfycht , C. Öfterste 1 , R. S. O. Littst v Sm , C. TE. BruksPatron. Lorichs, BruksPatron. Lmdevall, W. E. LänsBokhällare, Löfvenius, D. S. M. Adjunft. Miltniut, Ä. ContraftsProst, Muncktell, I F. Prost Nrtzel, N. A. Kong]. Hofpredikant, Prost. Netze ! , N. E. Th. Doft. ContractsProst. Norberg, C. Th. Doft. ContractsProst. Norman, ff. Lingu. (»rase, et Hebr. Leftor. Piper, Grefve Kammarherre: Schcerlund , Scliolasmästare. Schultzberg , Æ J. Kg], Hofprecl. ContraftsProst. Swedelius , M. T h. Doft. ContraftsProst. Ter smeden, P. R. Öfterste, R. S. O. Lottie , P. Major Mechanicus. Z7 ti er man, S taft s Bok h all are. /Fa/im, .7’. O. Th. Doft DomProst, L. N. O. Oberg, E. CommerceRad. W e x i Ö Stift: Aspelin , D. Professor, Prost. Bibliothek, Wexiö Gymnasii. Lagergren, C. G. S. M. AåjunH. Lund, ff. HospitalsSysloman, R. Wi O. Morner, Frih. L Th. Doft. Biskop, C. A r . O. Monier , Grefve 5. Præsident, LandsHöfding, R. C. M. O. Lunds Stift: Ahlberg, N. Capitén vid Wendes Artilleri. Berth, P- v HofMarskalk. Berghman, L. P. Inspeftor. Bibliothek, Malmö TrivialSchohc. Cedersthold, F. Jur. tk. Mor. Professor. Ekenstam , F. IF. Professor. Faxe, IV . Th. Doft, Biskop, ProCanzler, C. N. O. Fremling, M. Philos. Professor, R. N. O. Hansson, ff. P. Hist. Docens. Hansson, P. Prost. Holmbergson, ff. Jur. Doft. Professor. Hy lander, A. Th. Doft Professor, L. \ T . O, Lidbeck, A. Professor, Acad. Bibliothecarie. Lilljewalch, C. F. Med Doft Professor. Lindfors, A. O. Hist. Professor. Norberg, M . Th. Doft. CanzliRad, Professor, R. N. O. Palm, L. A. Th. Doft. Prost, L. N, O. Retzius , N. ff Bokhandlare. 4 Ex. Roth, C Ph. Mag. S. M Adjunft. Schwerin, Frih. Kammarherre. SjSbeck , //. F. Mag. Docens. 2 Ex. Textorius , A. B. Professor. TorbjSrnson, A. B Ph. Mag. JVuhlin, C- Th, Doft. DomProst, L. N. O. Göthe borgs Stift: Bibliothek, Götheborgs Gymnasii. Kongl. Wetenskaps och Witter- hets Samhällets. Brunius , G. Th. Doft. Prost, L. N. o. W. O. Kiclron, C. D. Collega Scholæ. Killin, A. M, S. M. Adjunft. Linder at , C. ContraftsProst. Nycander, C. Ôfverste, R S. O. Roempke, M. Prost, L. W O. Siwertson, G. L. ContraftsProst, L, W. 0. fVarhmd, A G. vice Pastor. WingSrd, C. F af Th Doft Biskop, L.N O. 2 Ex, fVingård , ff. Th Doft Biskop, C. N. O. R. af C. Kill. O. C ,1 î m are S t i ft: Ahlberg , J. Græc L. Leftor. pdhrsparre, A. Ryttmästare, R. Jf. O, Bibliothek, Calmar Gymnasii. Brahn. ff. F. ContraftsProst. Fager ren, S. M. Adjunft, De la Grange , G. LandsHöfding, C. S. Ö. Lindvall, B. M. ContraftsProst. Manner skants , C. Majdr. Stagnelius, M. Th. Doft Biskop, L N. O. StSklhammar, A. L Öfverstt Lieutenant, R.S. O. Sydow , T. A, v. Ph. Cand. Marks v. JVärtemberg, Capitén. Carlstads Stift: Bibliothek, Carlstads Gymnasii. Bjurback, Q Th. Doft Biskop, L. N. O. Edgren, E. Assessor, B. W O Ekelund, P. P. Th. Doft Prost, L. W. O. Frykstedt, ff. Th. Doft. Prost. Kjellin , N. Kgl. HofPred Prost. LagerlSf , E. Th. Doft. Prost. Larsson, L , D. FältKammererare, Stenbäck, ff. BruksPredikant. Virnhjelm, G. A. Capitén. Iiernösands Stift: Ahlberg, ff. S. M Adjunft. Alm qui st, E. A Th. Doft. Biskop , L N. O. Arne II , L. LandsHöfding, R. S O. Backland , ff. Cons. v. Notarie. Behm, ff. M. Härads Höfling. Bibliothek, Hernösands Gymnasii. Umeå TrivialSchoIæ. Clason, ff. BruksPatron, R. W. O. Dinner , L. ff. Xh. Doft. Contr. Prost. Furs sberg, Q. F. Th. Cand. Hist. Lector. Gadd, L. Reftor Scholæ. Ganelins, P. Lagman. Grape, ff. Comminister. Hambrœus, O. Th. Duft. Prost. Hus s, ff. Kyrkoherde. Koskull. Frih, A. LandsHöfding, R. S, Ö« Logs t rom , M. Kyrkoherde. Lindahl, C. P. Prost, Lindahl, O. Lector, Norberg, ff, Th. Doci Prost. Nordenfalk, C. BruksPatron. Renström , A. Th. 0 oft. Contr. Prost. Ros sänder, C ff. Assessor. Sœdmius, C Prost Ström , N. Th. Doft. Contr. Prost. Sim-berg, A Th. Doft ContraftsProst, Svtdbom , ff. Reftor Scholæ. IVallgren , C G. Lagman. Örnberg, C. ff. Borgmästare. W i s b y Stift; Brygger . B. G. Lagman Ek, P. ÖfverDykeriCommissarie. Eberstein , C. F. Th. Doft. Biskop, L. Ni O, Lutteman, G. Prost. Molander , A. Studerande,