V Professoris dein et Archipraepositi Üpsaliensis Doch Laur, J. Palm- bergii dernandatus; qui praecox miratus ingenium, jam an. 1767 spe cimen discipuli, vix decimum tertium supergressi annum, sub titulo: Exer- citationes oratione et soluîa et ligata , b ) paucissimis tamen exemplaribus, typis vulgavih Studia Litteraturae Classicae et simul Historiae Patriae jüvenili animo maxime arriserunt, exemple pàtrui, viri eloquentissimi et doctis- Simi. Quantum vero hoc in stadio profecerit Noster, primurn duabus osten- dit dissertationibus, de fatis Litteraturae Graecae in Svecia, quàrum par tem I. pro Exercitio 1776, II. pro gradu anno sequenti, optime elabo- ratas, Praeside Cel. Prof. J. Flo der o publice défendit. Enarratio- nem hujus materiae, deinceps ad annum usque 1700 continuatam, disserta tionibus Academicis perdüxit, quas postremo collectas sub titulo; His tori- oh Litteratur le Graecae in Svecia edidit. Postquàm examen subiit rigo- rosum, et 1776 Magistri in Philosophia gradum, primum tenens inter promotos locum, meruit, ad Bibliothecam Academicam Amanuensis Extra- ord. et anno sequenti, édita I. parte dissertationis de Eloquentia a Repubiica in Scholam relegata , Eloquentiae ad hanc Aeademiam Docens constitutus est. His Horen tissimâe aetatis felicibus annis cum Nordinio conjunxe- runt eura communia studia, maxime verö HistoriaePatriaeamor,cujusfru- ctum praeeipuum in praesenti opere sero ita provenisse,ut non solum ambo- rum vitam, sed et mortem complectatur, dolendum est, et magis dolen- dum foret, nisi eos in opere sibi superstite sibi etiam ipsis in hominurn memoria supervixisse et gratae se posteritati optime commendasse, pro certo haberemus. 3 am tunc cum de colligendis et exigendis disponendis- que subsidiis ad Corpus Historiconuii & Diplomatum edendum primum co- gitarunt, laborem ita inter se dividendum censuerunt, ut Nordinius Scriptores, F anti us vero Diplomata sibi perlustranda sumeret. Quare hie consilio cum Cel. Gjôrwell, indefesso studii Historici et ornnis in patria Litteraturae promotore, communieato, de ratione operis cogitata quaedam ei aperuit, in Ephemeridibus Litterariis Holmiensibus inserenda, ubi etiam, (sine auftoris nomine) comparuerunt. r) Nordinius interea Lector ad Gymnasium HernosandenSé nomi- natus Upsalia avocabatur. Neque F a n t i o nostro testimonia publica me- ritorum defuerunt. An. eniiri 1779 Academiae vice Bibliothecarius Extra- ord. constitutus est, et 1781, vacatione ab officio Cel. Professori G e o r g i i concessa, Historiarum ad hanc Aeademiam Professor, quod inunus semestri illius anni autumnali, oratione habita: De differentia et terminis Historiae ve teris et recentioris , adiit. Id vero quo successu, quanta cum laude admini stra verit, multis verbis exponere non opus est, cum saeculi fidem testem citare liceat. Tain diu enim hoc in munere meruit, quod florentissimâ aetate suseeptum ad canitiem usque honorifice gessit, ut quidquid per se- ptern lustra studiosae juventutis heie Musarum sacris litaverit, id est, maxima pax’s cultioris nunc nominis Svecani eum præceptorem amaret, coleret, suspiceret; utque ea vib, quae grata memoria vivitur, et dëfun- His sola in terris remanere solet, ei incolumi etiam lrui liceret. Per tam longam annorum seriem non solum summos in civitate nune honores ad- eptos viros plurimos, & coilegas in Academia ad ultimum fere omnes in ter suos discipulos numera vit, sed duos etiam Sveciae Reges Glorior sissimos auditores ad tempus habuih Quater hujus Academiae Rector Magnificus, quinquies Faeult. Philos. Decanus et per decern hos ultimes annos Senior senatus Academiei fuit. Neque meritis ita probatis præmia vel b) àfningar i bunden och obunden stil. Up- af ett Svenskt Corpus DipTömaiicum. Stock-, sala 1767. 8:0. liolras Lärda Ticitiitlgär. Öct. 1778 c) Tankar om nödvändigheten och nyttan