16 * * sententia 1 ). Eandem doctrinam Aristoteles initio capitis I 15 praebet, ubi de legibus disputat. Argute enim et satis copiose primum demonstrat (1375 a 27 sq.), quae argumenta adhiberi debeant, si a sententia dicemus; qua in re omnia fere ad xoivdv vop.ov et aro hizizty.it; referri vult 2 ). Deinde (1375b 16) eius profert argumenta, qui scriptum defendit. Attamen antea de contrariis legibus (1375b 8 sq.) et de ambigitis (1375b 11 sq.) agit, quod cur hoc loco faciat, ita ut dispu tatio de scripto et sententia interrumpatur, est quod miremur. Nonnulla pro sententia etiam I 13,1374a 34 et b 11 agitata invenies. Vides igitur Anaximenem et Aristotelem mirum quantum consentire. Et posteriores ipsi quoque tres illas partes constitutionis legitimae agnoverunt, alias adiecerunt 3 ). Quid? quod in reliquis scriptis Cicero ab divisione nimis captiosa, qua constitutionem legitimam in libris de inventione persecutus erat, depulsus ad simpliciorem Anaximenis et Ari stotelis partitionem rediit 4 ). Separatim haec confero: Anax. 89,12—14: v6p.ou$, o5j •fjpxts OTcps^op-sQ-oc xod arou? 6p.oioos toutoi ? Bixodoo? xod xaXou? xod cop-cpepovara? . . . ■mpaTsov s7tiBsixv6si,v. Anax. 89,18 sq.: 6r;opiij.vT|<Jxs votis Bixoccrd? . . . Sti ou vuv vop-oO-STstv jtpo<yyjxsi, d/,/,’ iv arod? xspi toutwv xopiocis f)pipais. Ct. etiam; Anax. 90,1—2; 6 p.sv y«p vop.os srd tw oxps‘ktvt teS-etou, oSaro? Bs pAazvEt ty)v %okw. et Arist. 1375 b 3: xod oti aro Bixoaov scartv ahrfrz!; te et Cic. II 49,145: leges oportet contendere considerando, utra lex ad maiores, hoc est ad utiliores, ad honestior es ac magis necessarias res pertineat. et Cic. II 45,134: non hunc locum esse negue hoc tempus legum corrigendarum etc. ‘j cf. Spengel in comment. p. 260. 2 ) cf. Hirzel: dypatpcs vou.cc, Abh. d. Sachs. Ges. d. Wiss., phil.- hist. Kl. XX 1900, p. 7 sqq.; Marx: Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss. LII, p. 303 sq.; Wendland p. 60 1 ; Mutschmann p. XII. Ceterum de hac re tam intricata iudicium cohibere maluerim. 3 ) Auct. ad H. tres: v. I 11,19 sqq.; II 9,13 sqq.; Cicero duas: cf. I 13,17; II 40,116 sqq. 4 ) cf. Heinicke 1. c. p. 32 sq., imprimis p. 40.