Full text: (1899)

Gerhardstraße 64 — Großer Kuhberg 19. 
77 
04 15000 45,00 4059 
1. C. A., Lehrer. Bes., Eg. 
Kapit.-Lieut. — II. Küker, I. D. C., 
7^- Buchh. 
06 40600 108,00 4636 
F. B., Rentner, Bes. 
I. Di^uss, fr C., Mus. Mumsen, S. M. I., Frl. - 
Bz^eckman,,^ a H I , Gesch.-Reis. Wriedt, K. D., 
Ob-» rb ' Morche, I., Mar.-Zeichn. — ». Link, F. W., 
A Benndorf, O., Mar -Zeichn. Sahlmann, 
bon d. Korbm. — III. Mollenhaucr, A., Pedell. 
,"» Decker, «., Deckosfiz. 
76 40000 114,00 4621 
Er C D. M., Ww. d. Zimmerm.. Bes. 
N-st^"chchoos, gen. Oldenburg, H. I., Maurerg. 
^ K. fr, Masch. - I. Paulsen, E. C, Ob.- 
n» dlw. a.D. — U.Hockbaum, P.,Torp.-Ob.-Booism.- 
kthrll P' L., Ob.-Steuerm. — »I. Kruse, I., 
sftal., Ungerbieler, B. K. H., Ob.-Feuerm. — Dg. 
Ob -Meist.-Maat. 
78 
, 40700 108,00 
Ep m?; ! un - H- fr, Maurern,., Bes., Eg. 
4622 
C.P so;,, V- u-, aauuicuii., KJC ., 
Sh**««, K. D. C., Hök. - I. Hagenau, K. A-, 
Ui Fluder, B., Int.-Kanzl.-Diät. — II. Schulz, 
Ai'' d. Schiffsb. Falke, E., Buchhalt. Dietrich, 
2tli»;.. ^ Briestr. Hupke, O., Steuerm. — »I. 
^'^g^K^Maurerg. Kripke, G., Masch. 
Düppslstrasse. 
44600 
120,00 
4623 
82 
H. fr, Hausmakler, Bes. 
d. W. C. T., Milchhdlr. Krützfeldt, D., Ww. 
I 1 Hosmann, W , Ww. d. Kausm. Munss, 
^ l>. Thörmer, K., Mar.Jnt.-Registr. 
tz. a **l r > P-, Ww. Henniger, P., Techn. — Dg. Beeck, 
c?4 27000 66,00 4624 
Eg. 0 »,,.?' 3- H-, Tapetenhändler, Bes. 
Ähie,?^' H-, Ww. d. Gastw. Türck, T., Lieut. z. S. 
®eW. ."p't -Lieut. — I. Uthemann, M., verw. Fr. 
^bers„^6l- — II. Grüzmacher, H. A., verw. Fr. 
Grüzmacher, H.,Predigtamts-Kand. Grüz- 
—^jE-,stud.jur. — Dg. Prahl, K , Ww. d.Oberstaucrs. 
27100 66,00 4625 
Eg $!„?/ 3- H., Tapetenhändler, Bes. 
ß. ß O. P. W. K., Bür.-Geh. - >. Kreplin, M. 
Lehr»sl Dorp.-Unt.-Jng. — ». Stoltenberg, G. H. E., 
" y-^- lll. Petersen, I. H., Postschaffn. 
^ 29500 84,00 4626 
Eg, Djs"' 3> H-, Tapetenhändler, Bes. 
>. %■ 3- C., Oberrealschul-Borkl.-Lehrer. - 
" lli L®- F., Postsekr. a. D. - II. Ebert, A., Privat. 
Sü. ft' ^°tzen, M. u. Matzen, I., Privatl. Matzen, 
<17 PUlssarb. 
cv 29600 84,00 
Eg. cvj e , n , 3- H., Tapetenhändler, Bes. 
R. K. P., Kanal-Sekr. Braun, L., Ww. d. 
h Schoppenhauer, A. L. E., Civ.-Jng. — 
- v» Torp.-Unt.-Jng. Giesler,J.,Rentenempf. 
- .^Ehlers^E,, Ww. d. Schiffszg. 
29600 ' 78,00 4648 
Eg, afe' I. H., Tepetenhändlr., Bes. 
^>e, K., Ger.-Bollz. a. D. — >. Neudeck, E., 
4627 
Ww., Rentn. Neudeck, M., Komt. — I». Titschack, K. 
I. T., Rechn.-Rath, Just.-Hauptkass.-Rend. Titschack, 
fr, cand. med. Titschack, E., Just.-Anw. Titschack, 
P., Stuck, pdari». 
94 25000 6ÖÖÖ 4649 
3ansen, I. H., Tapetenhändlr., Bes. 
Eg. Walther, G., Mar>Steuerm. — I. Metze, A. P. 
C., Mar.-Laz -Jnsp. a. D. — ». Beikirch, I., Jntend.- 
Hülfsarb. — Dg. Schnoor, I. F., Arb. 
9 6 42600 102,00 4619 
Lüthcke, E. F. I. L., Töpferm., Bes. 
Eg. Sahlmann, H., Agenturgesch. Sahlmann, A. H., 
Frl., Kolon, n. Fettw.-Hdlg. - I. Ehmsen, H., Kgl. 
Poliz-Kommiff. Sassenberg, I. A., Privatm. — i>. 
Strauch, H., Kausm. Reuter, K., Arb. 
9 8 26000 12,00 4618 
(siehe Wrangelstr. 104.) 
Die Stadt Kiel, Bes., (Feuerwache „Nord.") 
I. Steinhöfel, I. H. E., Ob.-Feuerwehrm. 
104/106 185700 14,40 4061 
Die Stadt Kiel, Bes. (Schulhaus). 
K. Wieck, I. C. u. Graf, W. K. H., Schnlwärter. 
Oetionstrasse. 
Großer Kuhberg, von der Schevenbrücke an. 
1 9000 54,00 948 
Thcden, H., Bäcker, Bes., Eg. 
3 6000 24,00 949 
Ehlers, F. C., Hotelbes., Bes. 
5 10000 36,00 950 
Bartsch, Dietr. Chr., Schuhm., Bes., I. 
7 13880 54,00 951 
Sommer, C. H., Kausm., Bes., >. 
II. Struck, H. K., Schneiderin. 
9 43500 96,00 952 
Schüder, Peter, Kausm., Bes., I. 
I. Schüder, G. fr, Mecklenburg, P., Wulf, A. u. Baum, 
W., Kommis. — II. Hensen, A. S., Ww., Rentn. 
11 1620 9,60 953 
Theske, S., Ww. d. Schleifers, Bes., Eg. 
Eg. Theske, K., Schleifer. 
13 21500 120,00 954 
Klein, S. G., Wirth, Bes., Eg. 
I. Grapengeter, A., Schriftsetzer. 
15 4740 
Die Stadt Kiel, Bes., (Spritzenhaus). 
17 21300 80,40 956 
Bunsen, Ferd., Kausm., Bes., I. 
K. Sell, M. E., Ww , Milchhdl. Sell, H. F., Kommis. 
— I. Bunsen, H. C. G., Kommis. — 11. Boldt, C. M. 
H., Ww., Rentn. 
19 54550 139,20 957 
(siehe Postgang 1.) 
Reese, I. I. H., Bäcker, Bes., Ex. 
I. Kruse, I. P., fr. Gastw. Schelpien, K., Schuhm. 
Jürgens, M., Ww., Näh. Edler, fr, Gelbgießa. — II. 
Kriewitz, D., Ehefr., Händl. Baasch, I. u. Schulz, D.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.