Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel, sowie der Ortschaften Gaarden und Ellerbek für das Jahr 1895. (1895)

d. 
Abth. I 2. 
11 
Blocksberg 11 — Boninstraße 9. 
n 98 30780 89,00 73,80 
Schade, H. K. Th., Zimmermstr., Bes., Eg. 
E?- Bielenberg, L., Kommis, Vogeler, I., snid. 
Müller, G., Referendar a. D. Ticdemann, 
Z.' Mw., Rentn. Tiedemaim, M-, Lehrerin. 
4.>edemann, M., Frl. Wüpperling, A,, Ww., Arb. 
39 
55,80 
13 
113 21050 SSM 66,30 
870 6600 
Hauschild, H. D. F, Tbierarzt, Bes,, Eg. 
Eg. Hauschild, I D, sr. Schmied. — l- Haden- 
ieldt, F. K., Lehrer. Mordhorst, S., Ww. d. 
Lohgerbers. — Dg. Mittelstedt, R. K. C., Schnei- 
°erg. - N. Bischofs, K. F, Schmied. 
t»v. «v w, 
■ Bischofs, K. F, Schmied. 
Zwischen Nr. lg u 45 49 ^ ct Eingang zum 
G-wese Philosophengang 20. 
15 165 10920 31,00 30,00 
Weyer, G. D. E., Geh. Reg.-Rath, Prof, Dr., 
Bes., Eg. 
17/19 n25 ] 14 5Q(j 368,00 282,30 
lReitbah, 
4 355 15990 46,00 
j Sienkuccht, H. C., Arb., Bes., Eg. 
> K. Horn, H. D., Arb. Frohböse, I. F. T., 
Tischlerg. — Eg. Wannhosf, I. K. E., Schlosserg. 
Neuschmidt, K., stud. med. - l. Bendixen, M. 
5., Ehefr., Näherin. Bade, M., sind, lbeol. 
Beneke, F. A., Tischlerg. — II. Jenning, H. F. 
1., Dreher. Petersen, H. F., Arb. 
6 320 lgeh, zu Muhliusstr. 3.) 
Barkmann, Soph., Ehefr., Bes. 
K. Wiese, H. A. T., Schlosserg. Doormann, W. 
W. H., Tischlerg. - Eg. Schmidt, I. A, W., 
Heizer. Schröder, N., Arb. Kohn, K., »lud 
med. Burgdorf, T., »tud. med, — I. Gebhardt, 
G. A. D.. Cig.-Hdlr. Stuhr, I. H. G., Werks, 
— I>. Wulff gen. Hamann, A. D., Zimmerg 
Gronwald, A. W., Eisendr. 
Stallmeister 
10080 33,00 33,40 
.Jä»er, H. F, A., Arb., Bes., E§. 
Lmdenau, A. E., Arb. — l. Forst, K. F. 
'bdliffStn TfioSo,, «P. (5 Arb. — Dg. 
1125 114500 
Reitbahn „Tattersall", s. Philosophengang 22.) 
1 ■ ®rott), F, M. K., Stallmeister. 
21 117 
W s. F, 
„S. Lnidenau, A. E., Arv. — >. »o 
Schisssxg. Theben, H. E., Arb. — 
Lüthje, H. F,, Alex, E., Ww. d. Mag.-Auss 
23 7Z4 36300 99,00 112,60 
Müller, Reinh. E. M.. Stellm., Bes., Eg. 
b-s Krüger, H. L. F., Teleg. - Sekr. Hatz, B., 
Klav.-Lehrerin. — II. Stein, I. C. W , Gold- 
mnmed. Knuth, K. D., Bootfnbrer. Müller, 
R., ca„d,m-d. — IU. Schlichting, E. E. A. Ww. 
Hauptlehr. Meyer, W., »wd. med. Raduge, 
-Puupneyr. Meyer. 
R. F., Bureaugeh. 
2 5 97 28950 87,00 103,30 
q . (stehe Philosvphengang 28.) 
Larrenz, C. F. I., Klempner, Bei., Eg. 
--8. Steiner, A., Kommis. — Dg. Zimmermann, 
Ww, Kinderfr. Kanschat, M-, Schnnedeg. 
" Eg. Prien. K. F., Arb. Willrodt, M., 
^>v..Arb. Dierschauer. I. H A., Koch. Krüger. 
I^Schrffszg, Kobarg, K. L. A., Arb. - 
^Ghrich, C. A., Petersen, I. F. G.. Schröder, 
”•J 05 -- und Dose, C. H. K., Arb. 
27 109 26400 75,00 79,20 
K ®°f c ; C., Ww. d. Etatsraths. Bes., Eg 
W., Gärtner. - '. Decker, K. A.. 
Ww., Rentn. 
^ 52,00 67.80 
8 780 15930 46,00 61,80 
Pries, M. S. C., Ww. d. Hökers, Bes., Eg. 
K. Hansohm, H. C„ Höker. - Eg. Bartz, Mar.- 
Feldw. Schlotfeldt, K. D., Ww., Rentner. — 
I. Horns, M.,Arbtrin. Spörck, K. E. C., Boot 
verleiher. Schröder, F, »t»d. theol. — 11. Prinz, 
I. F. D-, Schmiedeg. Hagen, A. H., Zim 
merg. 
10 1247 32000 — 
Gäthjc, H. A. I., Malerin., Bes. 
Eg. Tübcl, R. T., Schlosserg. Kunick, A., »uid. 
med. Studier, K. M., Ww., Arb. Ringhartz, 
H., »tud. med. — I. Jäger, I. F., Tischlerg. 
Schröder, A., »tud. med. Langenschwadt, H., 
Lohnd. Küchler, F., »lud. med. Stäche. P., 
»lud. ilieol. — II. Tilkowsky, P., Kasernenw. 
Heinze, H., »rud. med. Kasch, I. I. C., Zinimerm. 
Kasch, F. K., Schreiber. Hankel, M., »tud. cliem. 
- Hl. Lcnsch, D. H. F., Arb. Tank, A. M. I., 
Schneiderin. Broderscn, H. C., Arb. 
Boninstraße, von der Kirchhofsallee an. I. 
3 800 5000 — 6,00 
Schütt, H., Abfuhrunternehm., Bes. (Stall.) 
5 1012 15520 25,00 10,80 
Daevel, C, Fabrikant, Bes. 
9 785 49550 129,00 149,70 
Schütt, C. F, Landm. in Möltenort, Bes. 
K. Pietsch, G. A. F., Grünw.-Hdl. Packeises, 
I H. A., Arb. — Eg. Hennings, C. F., Briefbote 
a. D. Päpke. F. W. A., Arb. Rungwerth, H. 
! G. W., Bremswärt. — II. Schnoor, D. C., 
Hülssni. Nenmann, K. G., Bäckerg. Heick, A. 
^lschlern^' 1 *‘"? ei8 - e., caiin. mm. —, H. C., Drechsler. Pasch, G. M., Schreiber. 
G..sturt Carlsen, H. D., Zimnierg. Zirtsche, > Severin, I. H. R, Agent. — >11. Barkow, H. 
Weber, D.F.,Ww.,Arb. Beninde, ! A. F., Schlosserq. Wöhlk, E. R. C , Arb. Sirstins, 
w j A.. Arb. — Dg. Litte, E. W. I. T.. Arb. ^ 
H. Eg. Kühl, I. D-, Arb. - 1. Junge, I. A., 
siundi. Selck. A. H. L., Arb. 
..Dieckmann, Hr. Fr. A-, Krankenw., Bes , Eg. 
«.Clausen, tz., Arb Wätjen, H. A. F-, Ww., 
Eg. Amels, E, ca»d. med. Weber, M., 
m >°»crg. - Carlsc». H. D., Zimmerg. Z'rttche, 
^j.o'ud. med. Weber, D. F., Ww.,Arb. Bemnde, 
S' S,U( >. med. - ii Steiqler, C., Arb. Fischer. 
«' SUld - theol. Schulz, J. P., Schneider. Hagen
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.