Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel, sowie der Ortschaften Gaarden und Ellerbek für das Jahr 1890. (1890)

--- 
118 
Reventlouallee 15 A — 28. 
Abth. I 1. 
I. Wollny, 3t. E. E- E. R., Dr., Ehemiker. •- 
II. Damme, E. I. F,, Dr. jur., Staatsanwalt. 
15A 824 32600 — — 
Döring. M., Reut., Bes., Eg. 
K. Schlüter, 2t., Schuhm. Schlüter, M , Wwe., 
Arb. — 1. Ritschl, O. E. 2t-, Professor. — 11. 
Lohmann, O. W. F., Or. phil., Oberlehr. 
15 b 830 34500 — — 
Repenning, H., Dient, Bes. 
K. Scheibner, I. H, Zimmerg. — Eg. Grüz- 
macher. H. A., Oberstlient. z. D-, Baracken.Jnsp. 
— 1. Schmidt-Tüchsen, H., fr. Landm. 
17 301 10700 35,00 24,00 
Ehristiansen, Joh. Hr., Höker, Bes., Eg. 
Eg. Erkenbrecht, F. L., Lieut. z. S. — 1. Biß, 
2t. M. E., Arbeiterin. 
19 891 34300 (im Bau) — - 
Becker, I. F. L-, Rentn., Bes. 1. 
11. Nitzsch, B.J.E.,Wwe. d. Stadtraths. v.Bradke, 
A., Pension. 
21 673 35000 106,00 93,60 
Lohrmann, W. I. Th., Gärtn. in Kalten 
hof, Bes. 
K. Blanck, M. 2t. F., Hök. - Eg. Damrath, Dl., 
Hauptm. — 1. Muhle, E. 21., Staatsanwalt. 
23 306 21850 65,00 66,40 
Franken, I. F.,Kantienenwirth in Gaarden,Bes. 
K. Köhn, K. R , Hök. Stoffers, W. H., Arb. 
— Eg. Brinkmann, O., Brinkmann, Dl., Fr!., 
Rentnerinnen. — I. Hedde, Th., Wwe. d. Katast.- 
Sekret. Scheidt, H., Ingen. Kipp, L. Th., Dr. 
Profess. — H. Eg. Hansen, M., Wwe. d. Heiz. 
25 324 34400 105,00 95,40 
Paulsen, Wilh. Heinr., Rentn., Bes. 1 
K. Muschalla, F. W., Schmiedeg. Blockhaus, I. 
F., DRaurerg. Japp, H. W. I., Schuhm. — 
Eg. Becker, W., Kapit. z. S. Lindner, I. A. F., 
DNar. - DRaler. Schlenzig, B., Haushält. — 1.' 
Paulsen, F. A. I., Kaufm. — 11. Prien, Th., 
Wwe. d. Tischl. Prien, E. E-, Gärtn. Prien, 
F. Th., Schreib. 
27 531 7100 24,00 
Folkers, B., Badeanstaltsbes., Bes. 
17,00 
29 543 9200 31,00 21,80 
Köhn, Earl Reinh., Schiffszg., Bes. 
Eg. Ferber, A., Kapit.-Lieut. — 1. Engels, E., 
Unt.-Lieut. z. S. 
31 632 32200 93,00 85,80 
Jenscn, Joh. Heinr. Wilh., Wirth, Bes. 
K. Matts, H., Arb. — Eg. Jachmann, Kapit.- 
Lieut. — 1. Hartog, E., Kapit. z. S. — 11. 
Himly, A., Rentn. v. Brockdorsf, H., F. A., 
Wwe. d. Postmstrs. 
33 656 35400 96,00 91,20 
Ebers, H-, fr. Schiffskapit., Bes., Eg. 
X. Kock, A. D., Kutscher. Henkel, A. A. P., 
Weißnäherin. —1. Wachenhusen, R-, Kapit.-Lieut. 
— 11. Oelsner, Lieut. z. S. 
3 5 551 23000 72.00 67,00 
Müller, H. P.. Tisch!, Bes,, Eg. 
K. Jansen, I. H., Gartenarb., Grünw.-Hdlg. 
v. Ammen, A., stuck, weck. Heinrich. M., stuck, 
theol. — 1. Jaeschke, P. 0-, Korb.-Kapit. 
2 454 36600 106,00 90,00 
L ohrnann. H. I., Kaufm., Bes. 
Eg. Fuß, T- A. P, Bürgermstr. — 1. u. 11. 
Degetau, H., Wwe., Dientn. Sieverts, H M. H., 
Wwe. d. Landm. — 11. Zieht, F., Einj.-Frw. 
4 492 28300 85,00 84,00 
Becker, Ludw., Privat., Bes. 
Eg. Eckhardt, M., Wwe. d. Lieut. z. S- — 1- 
Köllner, Kapit.-Lieut. 
4a 451 22000 69,00 60,00 
Lamp, Fr. Georg, fr. Tischlermstr., Bes. 1. 
Eg. Rech,J. I., Kaufm. — 1. Lamp, F.,muck.rlieol. 
6 104 A 62500 143,00 90,00 
Leinung, F. B., Schuhm., Bes. 
1. Röber, F., Schuhmacherg. Gimm, I. S. D., 
Näherin. 
8 660 40000 122,00 78,00 
Woytasch, Paul, ErsterStaatsanw., Bes., Eg. 
K. Koberg, E. H., Schneiderg. 
10 690 27000 80,00 — 
Hilmers, Joh. Aug., Fr!., Bes., Eg. 
Eg. Hilmers, M., Fr!., Reut. Sättig, L., Wwe. 
d. Kapit. z. S. — 1. Lüdemanun, B., Lüdemaun, 
C-, Frl. 
12 627 35000 103,00 96,00 
Pol ascheck, Wilh., Kaufm., Bes. 
Eg. v. Haugwitz, Hauptm. — 1. v. Arnim, B., 
Kapit. z. S. 
14 849 17000 (im Bau) — - 
Barg, I., Rentn., Bes. 
1. Hildemann, I., Prem.-Lieut. 
16 848 18200 (im Bau) ~ - 
Barg, I., Rentn., Bes. 
18 430 69600 177,00 100,20 
Schmidt, Jul., Buchdruckereibes., Bes. 
Eg. Heinrich XXVI., Prinz Reuß, Lieut. z. S. 
Rößler, E., Kammerjungf. Schulz, E., Kinderfr. 
2 4 733 48400 139,00 — 
Jensen, Joh. Heinr. Wilh., Wirth, Bes. 
Eg. Peters, W., Lieut. z. S. v. Hoelzer, E., 
Oberstlieut. 
2 6 732 25000 74,00 — 
8 Mordhorst, Dor., Ehefr., Bes. 
X. Zimmermann, I. D. E., Arb. — Eg. Mord- 
Horst, I., Rentn. Kalau vom Hofe, Kapit.-Lieut. 
Encke, G., Hafenbau-Jug. — 1. Hoffmann, P., 
Kapit. z. S. 
2 8 896 20000 (im Bau) — - 
Repenning, H., Rentn., Bes.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.