Full text: Vitae Sanctorvm Danorvm

58 
VITAE SANCTORVM DANORVM 
VII. Excerpta quaedam ex Arnfasti Monachi Poemate 
de miraculis S. Kanuti regis et martyris. Overalt ved de 
Kirker, som var Hovedsaedet for en eller anden Helgens Dyrkelse, 
og hvor Helgengraven fandtes, har man, som det synes, fort en 
Slags Protokol over de Mirakler, der skete ved Graven eller paa 
anden Maade bevirkedes ved Helgenens Kraft; disse Fortegnelser 
har tjent til Anbefaling for vedkommende Kirke og skaffet den 
Besog afTroende, som der vilde söge Raad eller Hjaelp af forskellig 
Art, sserlig naturligvis mod Sygdomme. Der maa da vel ogsaa i 
Odense have existeret en Bog de miraculis S. Kanuti Regis, ligesom 
vi Ander at det har vaeret Tilfaeldet med de fleste andre danske 
Helgener, hvorom der handles i dette Vaerk. Muligvis er det den 
Bog, der i en af de danske Annaler (SRD. Tom. IV p. 24 sub 
anno MCCXXXV) omtales i denne Forbindelse: Per ymaginem beatce 
virginis de maiori ecclesia Othonie portatam per matronam et posi 
tam super pectus egroti totaliter curatur. Hoc diffuse describitur 
in libro Sancti Kanuti; vi ved jo, at Albanskirken var viet til 
St. Knud i Forbindelse med St. Albanus og B. Virgo Maria. Dette 
Skrift eller vel snarere saerlig udvalgte Partier deraf havde en 
Munk Arnfast, som efter al Sandsynlighed maa have vaeret en 
af Canutinerne i Odense St. Knuds Kloster, omskrevet paa Vers. 
Om hans Digt troede man tidligere, at det heit var gaaet tabt; 
saaledes siger Langebek i SRD. Tom. III p. 381 (q): De miraculis 
S. Canuti Regis scripsisse quondam Arnfastum Monachum, ex 
Registro Collectaneorum Bartholini 1 ) comperio: Illud autem scriptum 
dubio procul in Incendio Hafniensi 1728. disperiit (Smlgn. ogsaa 
Grammii Oratio i Dänische Bibliothek VII p. 483; Suhm: Historie 
af Danmark IV. S. 711). Men det har dog nu vist sig, at nogle 
Stumper af det er levnede. Paa Universitetsbibliotheket i Koben- 
havn har jeg fundet et Haandskrift Additamenta Nr. 90 Fol., som 
er skrevet i det 17. Aarhundredes Slutning eller i Begyndelsen af 
det 18. Aarh., og paa hvilket dets Herkomst angives saaledes: 
Ex manuscripto chartaceo in ¥°, in Capsa Cypriani ord. 3, uelusta 
tamen scriptura. Initium MS li est: Dan et Angui. Codex notatus 
J ) Derved menes maaske Haandskriftet i Ny kgl. Samling 1127, bto. I dettes For- 
tegnelse over, hvad der stod i Bartkol. Tom. A, som brsendte 1728 , laeses der: 
De miraculis sancti Canuti regis per Arnfastum monachum post breve compendium 
ab Ailnotho de passione sancti Canuti Othonice. Caps. Cypriani ord. 3 in 
vetustissimce tamen scripturce. Initium Msti. Dan et Angui. Notatus est codex 
B. B. E. 42 . Afskriften her har vel altsaa vaeret et Sidestykke til den neden- 
for omtalte.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.