Full text: Vitae Sanctorvm Danorvm

S. CANVTVS REX 
57 
fra Missale Sleswicense ; dens Versemaal er det samme, som ogsaa 
forekommer meget hyppigt i andre Sequentiae. Den falder i 3 
Dobbeltstrofer, hver paa 8 Vers med trochaisk Rhythmus (efter 
Accenten); i hver er V. 1. 2. 3 akatalektiske Dimetre og har 
fselles Enderim, ligeledes V. 5. 6 . 7; derimod er V. 4 og 8 kata- 
lektiske og rimer sammen. — Den anden findes alene i Missale 
Hafniense (hvorefter den er udgivet af Langebek i SRD. Tom. III 
p. 412 sq.). Versene frembyder her ret stör Afveksling; men de er 
alle byggede efter Accenten, uden Hensyn til Elision, og Rhythmen 
er, som saedvanligt i Sequentiae, gennemgaaende trochaisk i sin 
Charakter, men mellem Trochaeerne kan ogsaa andre Rhythmer 
indblandes (iambiske, daktyliske og paeoniske), og en heit korrekt Op- 
fattelse af dem kan naeppe vindes uden Kendskab til den tilhorende 
Musik, som imidlertid, saa vidt jeg ved, ikke er bevaret. Versene 
1—28 er byggede saaledes, at V. 1 og 2, 3 og 4, 5 og 6 o. s. v. 
indbyrdes ligner hinanden baade i Rhythme og i Stavelseantal; 
Versene 29—37 udgor 3 Strofer med hver 3 Linier, som ligeledes 
nogenlunde svarer til hinanden paa samme Maade. Alle 37 Vers 
har faelles Enderim; desuden har ofte 2 sammenhorende Vers 
Rim sammen ved Caesuren; undertiden rimer ogsaa inden for 
samme Vers Stavelsen foran Caesuren sammen med Endestavelsen. 
Dobbelt Caesur synes at findes i V. 23—24. 
Den tredje og sidste Sequentia har jeg fundet baade i Missale 
Hafniense (fol. 283 v ) og i Missale Lundense (fol. 255). Begge Steder 
angives det, at den synges in translatione S. Kanuti ducis x ); men 
har man gjort dette, maa det skyldes en Misforstaaelse, idet der 
efter min Mening ikke kan vaere nogen Tvivl om, at denne Sang 
maa vaere digtet til ¿Ere for Heilig Knud Konge. Dette har jeg 
sogt udforligt at bevise i mit Skrift om Knud den Heiliges Martyr- 
historie S. 100—104, hvor jeg tillige har paavist, hvorledes en Del 
af de vaerste Tekstfejl i Sangen bor rettes; smlgn. ogsaa nedenfor 
i den kritiske Kommentar til Udgaven. Om den metriske Bygning 
af Sangen gaelder i Hovedsagen de samme Bemaerkninger, som jeg 
har gjort ved den naermest foregaaende Sequentia; dog er den 
trochaiske Rhythmus her behandlet med endnu storre Frihed, saa 
at Uregelmaessighederne bliver noget hyppigere. 
Den sidste Plads blandt de Skrifter om Knud Konge, som her 
udgives, indtager: 
i) Under denne Overskrift er den udgivet Cganske ukritisk) i Misset & Weale’s 
Thesaurus hymnologicus I p. 570 og af C. Blume i Analecta hymnica XLII 
p. 236. 
j
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.