Full text: Vitae Sanctorvm Danorvm

S. CANVTVS REX 
53 
Med dette Stykke har Langebek i sin Udgave vilkaarligt for- 
bundet et andet lille Stykke, som findes i Petri Olai Collectanea 
fol. 41 v og indeholder et Excerpt af Ailnoths cap. XXXV; jeg har 
ogsaa taget det med her, men vist, at det horer andensteds hen. 
Om et andet Excerpt hos Petrus Olai, der ogsaa delvis viser til- 
bage til Ailnoth, er talt ovenfor S. 33 Anm. 1. — Der har foruden 
det her omtalte Excerpt hos Petrus Olai vist ogsaa existeret andre 
lignende Excerpter, som nu er tabte; herom se mit Skrift Knud 
d. Heiliges Martyrhistorie S. 55 Anm. 1. Men vi gaar nu over til 
den anden Excerptsamling, vi har bevaret, og som jeg har sammen- 
stillet under Titlen: 
2) Legenda de S. Kanuto Rege. Det er de Excerpter af Ailnoth, 
der er benyttede til lectiones i Breviarierne. Medens Breviarierne 
MA i deres lectiones udelukkende eller ganske overvejende har 
holdt sig til Passio *), har derimod Ailnoth vaeret eneste Kilde eller 
Hovedkilden for de ovrige (VSRLO), men paa noget forskellig 
Maade, hvorefter man maa dele disse Excerpter i 2 Raekker: 
a) VS omfatter Uddrag af Ailnoth capp. VI—XXVIII (indtil 
Knuds Dod); men mange Kapitler er heit oversprungne, og i V er 
noget taget med, som ikke findes i S, og omvendt. Paa enkelte 
Steder findes nogle Bemaerkninger, som er hentede fra Passio, og 
V har til sidst saerlig et Stykke om Knuds Medstridere, som er 
bygget paa Tabula Othiniensis. Af og til findes ogsaa Bemaerk 
ninger, som Forfatteren af disse lectiones har lavet paa egenHaand; 
saerlig er det vaerd at laegge Maerke til, hvorledes han har for- 
falsket Fremstillingen hos Ailnoth med Hensyn til den Rolle, Olav 
spillede ved Oproret mod Köngen. — Til VS slutter sig for saa 
vidt R, som ogsaa dette, der for ovrigt begynder med et fra 
Passio hentet Udtryk, har en Raekke Excerpter af de samme Par- 
tier af Ailnoth; men disse Excerpter er langt tarveligere end de 
andre. 
ß) RLO omfatter Excerpter af Ailnoths capp. XXIX—XXXIV, 
men RL er noget magrere end O; i dem alle tre feiger Excerpterne 
i min Udgaves §§ 1—2—3 efter et Excerpt af Tabula Othiniensis. 
Med Hensyn til O er at bemaerke, at den forste Del af Stykket i Ud- 
gavens § 4, som er saerligt for dette Breviarium, indeholder en 
ny Redaktion af det, der allerede staar i § 1—2, udarbejdet 
under Paavirkning af Tabula Othiniensis; det skulde ogsaa fore- 
drages paa en anden Festdag. 
1) L(N) holder sig i Begyndelsen til Passio, siden til Ailnoth; om O se ovfr S. 37.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.