Full text: Vitae Sanctorvm Danorvm

S. ANDREAS PRESBITER SLAVLOSIENSIS 
411 
sluttet i et lille Træskab, som har været ophængt paa Kirke- 
væggen, og paa Bladet har været optegnet den latinske Beretning 
om hans Mirakelhistorier, som jeg nedenfor udgiver, og som for- 
ovrigt efter Indledningsordene at domine forst kan være forfattet 
længere Tid efter hansDod; det kan ogsaa godt være, at Dyrkelsen 
af ham forst er bleven indfort i hans Kirke paa dette senere 
Tidspunkt, ikke lige straks efter hans Dod. Men de liturgiske Stykker 
(. Antiphona , Versiculus og Collecta ), som tilfojes efter denne Beret 
ning, viser klart nok, at der maa være bleven holdt en aarlig 
Mindefest for ham, uvist paa hvilken Dag, i St. Peders Kirke, hvor 
et Kapel var viet til ham, og ved denne Fest er Beretningen da 
vel bleven oplæst; derom har vi ogsaa et andet Vidnesbyrd i den 
Notits i Haandskriftet V, som anfores nedenfor i den kritiske Note 
til S. 416, L. 22, og hvoraf man kan slutte, at en næsten ganske 
enslydende Beretning har været indfort i Kirkens missale cestiuum 
hvorved jeg formoder at der skal forstaas den Del af Kirkens 
Breviarium eller Missale, der indeholdt Anvisningerne om Kirke- 
tjenesten i Sommerhalvaaret (fra Paaske til Oktober eller November). 
Den latinske Beretning om S. Andreas skylder vi fornemlig 
nogle Afskrifter af et nu tabt Haandskrift, som var skrevet af en 
vis Jacobus Mosle efter en Original, en antiqua carta, som han 
havde fundet i St. Peders Kirke; muligvis har Originalen været 
selve den »Taffle«, som Huitfeldt omtaler. Da Mosle i den Efter- 
skrift, hvormed han slutter sit Arbejde (se nedenfor S. 417) betegner 
sig selv som >Capellanus in capella Sanctæ Annæ in Ecclesia 
Sancti Michaëlis Slaulosii«, skulde man nærmest tro, at han maa 
have været en katholsk Gejstlig; men den Maade, hvorpaa han 
omtaler Originaldokumente, viser paa den anden Side, at dette 
paa den Tid maa have været henkastet og ringeagtet, og at 
Dyrkelsen af S. Andreas da maa være gaaet af Brug; muligvis har 
han da været en af de katholske Gejstlige, der er gaaet over til 
Lutheranismen, og han maa da have levet i Tiden omkring 1536 *). 
Mösles eget Skrift er, som sagt, nu tabt; men vi har bevaret 
3 Afskrifter af det fra det 17. Aarh., nemlig 2 (A 1 og A 2 ) i cod. 
Bibl. Uniuers. Haun. Additament. 90 Fol. og 1 (A 3 , som er den 
bedste) i cod. Arnamagnœanus 10Í9, 4 f0 , ligeledes i Universitets- 
bibliotheket. Formodenlig har Peder Hansen Resen haft selve 
*) Under alle Omstaendigheder maa det vaere urigtigt, naar H. Gram i sin 
»Oratio de origine et statu rei litterariae in Dacia« i Dänische Bibliothek Tom. VII, 
p. 510, henforer J. Mosle til Erik af Pommerns Tid, c. 1430.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.