Full text: Vitae Sanctorvm Danorvm

S. ANDREAS PRESBITER SLAVLOSIENSIS. 
I3landt de ikke faa folkelige Lokalhelgene, som vi har haft 
her i Danmark 1 ), og for hvis Vedkommende der aldrig har vaeret 
Tale om at söge pavelig Kanonisation, indtager Heilig Anders af 
Slagelse for saa vidt en fremragende Plads, som vi dog horer 
noget mere berette om ham end om de ovrige, der knap kendes 
af mere end blot Navnet. Han har levet i Tiden omkring 1200 
og vaeret Praest ved St. Peders Kirke i Slagelse. Foruden hans 
vidunderlige Hjemrejse fra Palaestina til Slagelse, hvorom Egnen 
endnu den Dag i Dag bevarer Mindet i Korset paa »Hvilehoj«, 
fortaelles der ogsaa andre Mirakelhistorier om ham, som Folke- 
traditionen i Tidens Lob endda bar udpyntet og udvidet med 
adskillige Tilsaetninger udover det, som Sagnene indeholdt i den 
aeldste Skikkelse, hvori vi kender dem; saerlig fremstiller et af 
disse Sagn ham som Velgorer mod Byen Slagelse, og Anerkendelsen 
af som 5 Helgen« synes da ogsaa udelukkende at hore hjemme i 
denne By og dens Omegn 2 ). Der fortaelles kun om Mirakler, som 
han har udfort i levende Live, derimod aldrig om noget, der er 
sket ved hans Grav; og hvor denne har vaeret, synes man senere 
ikke engang at have vidst sikker Besked om. Dyrkelsen af ham, 
hvis man i det hele kan tale om en saadan, har vaeret knyttet til 
hans gamle Sognekirke. Hos Huitfeldt (Fol., p. 174), hvor der 
fortaelles lidt om ham, siges der: »Huem hans Historier oc 
Legender hafver lyst til at laese, den finder dennem endnu udi 
Antvorskow, udi S. Peders Kircke, paa en Taffle«; sandsynligvis 
har denne »Taffle« vaeret et Pergaments- eller Papirsblad, inde- 
*) Ellen Jergensen: Helgendyrkelse i Danmark (Kbhvn. 1909), S 46. — 
2 ) Smstds. S. 47 f. Smlgn. ogsaa H. Olrik: Danske Helgeners Levned (Kbhvn. 
1893 -94), S. 319-22
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.