Full text: Vitae Sanctorvm Danorvm

S. THEODGARVS 
13 
skriftet, er den samme som den, hvortil der sigtes ved Versene i 
det forste Responsorium i 3dje Nocturne, muligvis saaledes, at der 
her tillige er taenkt paa Slutningsfortaellingen i Fragmenterne; og 
Versene i andet Responsorium sammesteds svarer vel til den 
ovenfor omtalte Fortselling i Fragmenterne om den blinde ancilla. 
Det er altsaa sikkert nok, at et Skrift som dette, hvoraf vi her 
har bevaret nogle tarvelige Stumper, maa vaere bleven benyttet 
som Kilde af Forfatteren til disse Responsorier og de andre Vers 
med Mirakelfortaellinger; og det er da, som jeg tidligere har ytret, 
muligt, at vi i disse Fragmenter endnu har bevaret nogle Levninger 
af en senere Kopi af det formodede Grundskrift, hvori alt, hvad 
man havde at berette om Theodgarus, var samlet. Disse Frag 
menter er udgivne tidligere af H. Rordam i Kirkehist. Samlinger 
III. R., 4. Bd., S. 646 ff., men der er nogle enkelte Smaaunojagtig- 
heder i hans Tekst, som jeg her har rettet. — 
I Acta Sanctorum (Octobris, Tom. XIII, p. 457—63, Parisiis 1883) 
har, som jeg siden har set, R. de Buck udgivet Offìcium S. Thyudgari, 
som Helgenen her kaldes, efter en Afskrift af Brev. Othiniense, 
som var skaffet til Veje af en i Danmark boende Jesuit Ludovicus 
Schmitt, som ogsaa havde undersogt de ovrige Breviarier. Den 
overmaade brede Indledning inddrager mange uvedkommende Ting 
i Undersogelsen og opstiller ganske usikre Hypotheser (som f. Eks. at 
Helgenen har vaeret en Benediktinermunk). Navneformen Thyudgarus 
siger Udgiveren at han har valgi, ut in antiquissimo reperitur 
documento; han mener dermed formodentlig Stedet i SRD. VI 
p. 548, men det har intet at betyde for Fastssettelsen af Navne 
formen. Udgaven selv har kritisk ikke megen Betydning og ikke 
faa Fejl.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.