Full text: Vitae Sanctorvm Danorvm

10 
VITAE SANCTORVM DANORVM 
det; men mindre Afvigelser har dog kunnet fremkomme paa de 
forskellige Steder. Hvad disse Afvigelser angaar, drejer det sig 
dog ved dem udelukkende om nogle enkelte, rent kirkelige Formu- 
larer, som er uden al Interesse for os her, saa at jeg slet ikke 
har taget Hensyn til dem, men blot holdt mig til de faelles Hoved- 
stykker. Vi finder kun et Officium nocturnum, intet diurnum', 
selvfolgelig maa der ogsaa have vaeret et saadant, men det har da 
(ligesom vi f. Eks. ser det i Officiet for Knud Hertug) kun inde- 
holdt almindelige kirkelige Stykker, ikke noget, der saerlig sigtede 
til Dagens Helgen. Der begyndes (sikkert ved Gudstjenesten ad 
Vesperas d. 29. Oktb. efter Solnedgang) med 6 Antiphonce. Den 
forste bestaar af 3 uden Hensyn til Kvantiteten byggede trochaiske 
Tetrametre, som rimer sammen baade ved Caesuren og ved Versslut- 
ningen, og dens Begyndelsesord minder om Begyndelsen af den meget 
beromte middelalderlige Sequentia de 4 euangelistis: »Iocundare plebs 
fidelis «; den anden dannes af 2 i Slutningen rimende Hexametre, 
byggede korrekt kvantitetisk efter de almindelige middelalderlige 
Regler; de 4 folgende er prosaiske, af og til med en Straeben efter 
at lade de enkelte Kola rime. Saa sluttes der med et Invitatorium, 
to rimende Hexametre. Herefter folger de 3 Nocturni (o. Kl. 9, 12, 3). 
Den forste og anden Nocturne har hver 3 Antiphonce, derpaa 
3 Lectiones (dem i Stykket II), som hver isaer efterfolges af et 
Responsorium med tilhorende Versus; i den tredje Nocturne er 
der ingen Lectiones, men kun 3 Antiphonce og derefter 3 Respon 
soria med deres Versus. Alie Responsoria bestaar af 2 rimende 
Hexametre, alie Versus er leoninske Hexametre; alie disse Vers er 
byggede strengt kvantitetisk efter de saedvanlige Regler (f. Eks. 
med Forlaengelse af en kort Stavelse foran Caesuren). Antiphonce 
er altid byggede efter Accenten, uden Hensyn til Kvantiteten, men 
frembyder ellers forskellige lyriske Rhythmer, mest trochaiske 
(Tetrametre som ovenfor, hyppigst akatalektiske, men med Katalexis 
i Ant. 3 in primo noct.; Dimetre i Ant. 2 og 3 in sec. noct.). men 
ogsaa glykoneiske se andet Vers i Ant. 1 in primo noct. 
og hele Ant. 1 in sec. noct.; vistnok ogsaa forste Vers i Ant. 2 in 
tert. noct.) og, som det synes, anapaestiske (Ant. 2 in primo noct.); 
overalt, hvor vi ikke har Trochaeer, har jeg ved Accent over de 
betonede Stavelser angivet Rliythmens Charakter; Rim an vendes 
saa rigeligt som muligt og paa forskellig Maade; der er endog 
enkelte Stavrim; Elision mellem Ordene gaelder ikke. I Officiets 
sidste Afsnit, Sangene ad Laudes (ved Tjenesten kort for Solopgang),
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.