Full text: Vitae Sanctorvm Danorvm

S. THEODGARVS 
9 
i de danske Kirkers Breviarier , for saa vidt disse kendes. Omfanget 
er dog ikke ganske det samme i alie Breviarierne. Udforligst 
findes Legenden i Brev. Othiniense (hvoraf man har 2 Udgaver, 
O 1 og O 2 , trykte henholdsvis 1483 og 1497 i Lubeck); men selv 
der mangler den sidste Halvdel af den, nemlig ait hvad der staar 
i de 3 sidste Lectiones af Stykke I. Naest herefter kommer Brev. 
Sleswicense (S, trykt i Paris 1512), saa Brev. Arhussiense (A, trykt 
i Aarhus 1519); til sidst de hinanden meget lignende Breviaria 
Lundense og Boschildense (LR, begge trykte i Paris 1517). I alie 
Breviarierne, som jeg har gennemgaaet omhyggeligt efter de Eksem- 
plarer, der findes paa det Store Kgl. Bibliothek, er Legenden ind- 
delt i 6 Lectiones, men paa meget vekslende Maade i de forskellige 
Breviarier. Trods det forskellige Omfang og de mange Smaa- 
afvigelser i det enkelte er det dog ojensynligt, at alie disse 
Tekster udgaar fra een og samme Grundredaktion. Endvidere 
er det ganske klart, at den Tekst, som findes her, og den, vi har 
i de 3 forste Lectiones af Stykke I, viser tilbage til og er ud- 
gaaet fra eet og samme Grundskrift, en udforligere Skildring af 
Helgenens Historie indtil hans Kanonisation; dette nu tabte 
Grundskrift maa efter al Sandsynlighed vsere forfattet i Beg. af 
12. Aarh., vistnok i Anledning af Kanonisationen, og det har efter 
den almindelige Maner i den Slags Skrifter vaeret rigt spaekket 
med Bibelcitater og fuldt af de saedvanlige theologiske Vendinger 
i sin Udtryksmaade. Medens nu den, der har lavet den Redaktion 
af Legenden, som findes i Stykke I, har vraget det meste af det 
theologiske Bivaerk i Grundskriftet og vsesentlig kun taget de 
»historiske« Beretninger med, har derimod den, hvem den Grund 
redaktion af Legenden skyldes, hvorpaa Breviariernes Lectiones 
er byggede, bekymrel sig mindre om det »historiske«, men desto 
mere fremdraget de theologiske og kirkelige Ejendommeligheder i 
Grundskriftet. De to Stykker i Forening bidrager altsaa til at 
kaste et vist Lys over dette Grundskrifts hele Charakter; men det 
vilde naturligvis vaere forgaeves at forsoge paa at rekonstruere det 
paa det i de to Stykker givne Grundlag. 
I nojeste Forbindelse med Stykke II staar det naeste Stykke: 
III. Carmina ecclesiastica de sancto Theodgaro 
confessore. Der har naturligvis uddannet sig et Ritual for den 
Gudstjeneste, hvormed Helgenens Fest fejredes paa hans Trans- 
lationsdag d. 30. Oktober. Ritualet har, som Breviarierne udviser, 
i Hovedsagen vaeret ens i de forskellige Kirker, hvorfra vi kender
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.