Full text: Vitae Sanctorvm Danorvm

SANCTVS THEODGARVS CONFESSOR. 
Denne Helgen har aabenbart fra Begyndelsen af kun vaeret 
en Lokalhelgen, knyttet til den gamle Sognekirke i Vestervig, hvis 
forste Praest han efter Legenden skal have vaeret, og siden til 
Kirken ved det störe Augustinerkloster, som blev grundlagt der 
og indviet til ham i Begyndelsen af det 12. Aarh., og som en 
Tid lang blev Ssedet for Vendsyssels Biskop, indtil denne (for- 
modentlig snart efter Kong Niels’s Dod) flyttede til Borglum. Hans 
Helgendyrkelse har i den forste Tid modt staerk Modstand hos 
den liojeste Gejstlighed; men Egnens Folk, ledet af Stedets menige 
Praester, har holdt fast ved ham og vundet Sejr til sidst. Efter 
Legenden (i det nedenfor udgivne lste Stykke) har allerede den 
forste Vendsysselsbiskop Alfrik (Albericus, indsat af Kong Sven 
Estridson o. 1065) maattet boje sig for Folkemeningen; senere var 
der en Biskop Eskil (muligvis Efterfolger af Alfrik og Forgaenger 
for Henrik, Biskoppen paa Knud den Heiliges Tid), som »havde 
Nag til Helgenen« J ); men ogsaa han kom til bedre Erkendelse 
og fremmede siden Helgenens Ry. Efter at Theodgarus saaledes 
havde vundet Anerkendelse, er han efterhaanden bleven en almin- 
delig dyrket dansk Helgen; de bevarede Breviarier fra Aarhus, 
Slesvig, Odense, Roskilde og Lund viser, at hans Dyrkelse er 
bleven fejret med ikke ringe Pomp i de naevnte Byers Bispekirker, 
og det samme har utvivlsomt vaeret Tilfaeldet i de ovrige Bispe 
kirker, hvis Breviarier nu ikke mere lindes, i det mindste ikke 
her i Landet. Derimod er der, saa vidt jeg har kunnet finde, 
') Se nedenfor i det fragmentariske Stykke V, hvor der efter min Mening ikke 
kan vsere nogen Tvivl om, at den Fortselling om Eskil, som afbrydes 
nederst i forste Spalte, ferst er bleven fuldfert i det everste Stykke i anden 
Spalte. 
1*
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.