(5X5 30 tKS»
fortafiis horarum aegritudine confligatur; Sempronius,
eadem arte & via vfus, inter grauiflitna fymptomata
vix morti eripitur; 1 itius nulla arte leruatur? Vnde tot
noua & i nex pedata mala in his fele cum primario coniun-
gunt, tantamq e morbi compluat! perniciem efficiunt?
Tempeflarum anni & aeris, vitae generis, temperamenti,
aetatis, fexus denique difcrnnma praeter rem argui, no
runt fatis illi, qui 111 fanandis huiusmodi aegris verfatio-
res fuerint. Solicita enim horum omnium ratio habetur,
inprimis in iis, quib is contagia inferuntur; adeo vt, fi in
aliis poflit aliqua, in his tamen nulla tanta ad tantam diuer-
litatem efle efficacia. Maligna potius lfta & occulta vitia,
vifceribus imi maxime ventris inhaerentia, quae data hac
nunc opportunitate moueantur & veluti in orto aliquo in
cendio vim, rapinas & caedes ad publicam calamitatem
moliantur, hic agnofcenda videntur, inde etiam, vt &
hoc argumento vtamur, emeticorum & aluum mature
ducentium tantus in his morbis vfus efl. Atque eadem
profedlo omnium fere morborum, praefertim febrium eft
ratio, eaedem mirabilium difcriminutn cauflae. Febrium
enim illarum, quas putridas vocamus, maligna & exitia
lia pericula inde duci plane videntur. Sed inflitutuin in
his efle longioribus non permittit.
$• 28.
Inquinamenta denique arthritica, fcorbutica, vene-
rea, pthifica, aliaque ex morbis praegreffis rei icta, a pa
rentibus etiam accepta, quicquid hodie quidam negent,
malignitatis in morbis vim & momenta habere poiTunt.
Ad

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.