« 3 & 20 OGk
iam dictum & omni regiorum obferuationum fide affer-
tum eil, eiTe Tuam cuique morbo decurfus viain & ordi
nem, habita folum temperamenti, aetatis, fexus, vitae
generis, morborum praegreiTorum & latentium forte ad
huc, ratione. Cuius quidem decurfus caudas non poffe
non in ipfa naturae niti lege, quam corpus in omni fuo
mechanismo fequatur, nemini obfcurum ede, poteft.
Tota enim pathologia fundata eil in phyliologiae principiis,
modo iis rede vti fciamus. Ergo fua via & lege fertur
per idonea ftadia variarum mutationum quiuis morbus»
Hac norma agit, & varie corpus pro caudarum & in
quilinae virtutis difcrimine adfieit, mutat, & hinc vel
dedruit, vel ad priilinam valetudinis rectitudinem refert.
Hinc tot cataftrophae & fymptomatum viciditudines, tot
pericula, tot metadafium & erilium diferimina. Quemad
modum vero haec cunila fyraptomata, vel effedus morbi
ex caudis phydologicis & pathologicis oriundi, ipfa obfer-
vationum dde confirmantur & cuiuis morbo vindicantur
& tribuuutur; ita non minus certum & comprobatum efl,
ab hoc tramite morbos faepidime fic decedere, vt longe
alia fymptoniata, eaque noua & prorfus inconfueta, immo
a natura morbi plane abhorrentia proferant. Quam ma
lignitatem ideo habere, & noui periculi machinam, ob-
fcura vi concitatam, agnofeere, nihil vetat. Procedit,
vt hoc exemplo vtamur, pleuritis fuo fymptomatum con-
fuetorum ordine ad quartum vsque, vel quintum diem,
nihilque infueti habet. Subito vero nunc vomitus, isque
vehemens, inter magnas anxietatis operas, eunda pertur
bat. Magnam pituitae biliofae copiam rciicit, cutemque
idericio colore tingit. Atque hoc graui fy rapto mate, ea-
que a natura pleuritidis prorfus alieno periculi plenidimum
morbum,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.