26 tlfa
noftrates expertus quoque eft perilluftris gollowtnt vs, qni,
eum primum compoiita illa, Hamburgo accepta, uteretur, mul
tum ab ea emaciari fe fenlit, cum e contrario, a fe ipib, fe-
cundum em Erigoni formulam praeparata, fimplicior noiira,
quam fepoiita illa, ultra tres menies bibit, & toroiiorem eum
reddiderit & vegetiorem. Quodli tamen una cum podagra &
calculo laborant arthritici, q' od fane frequenti (fimum eit, iim-
plici noftrae utiq ;e praeferendum eife reor compofitam illam,
obmajores diureticas & lithoutripticas vires, quas ab addita
mentis ei eife nemo infitiabitur — 'Quinta & ultima, quam
hic excutere mihi propoi’ i, qnaeftio ab iis movetur, qui, ar
dentes quoscunque fpiritus reformidantes, icire avent, an non
& alio quocunque liquore non fpirituofo ex Guajaci lacrima ha
beri poflit aeque utilis ad podagram omncmque aliam arthriti
dem medicina? Poterit, credo, methodba perilluftri de ber-
ger, Auguitiffimi Danorum Regis Coniiliariorum principalium
a Conferentiis dumorum dignitate Archiatro, prop.ofita
qua fcilicet lacrima Guajaci, & fapchari conici puriffimi utrius-
que uncia dimidia, atque Gummi arabici drachmae duae, ali
quam longa tritura exadle mifcentur, atque cum aquae cuius
dam diftillatae & convenientis unciis noveni diluuntur, aut,
quod praeftare videtur, emulgentur. Nondum quidem mihi fe
obtulit occaiio experiundi, quid & quantum haec, ad alium
morbum, afthma puta fpafticum & convulfivum, atque gravifli-
mam inprimis hujus fpeciem, noftris temporibus iic didam an
ginam pedoralem, commendata potio vel emuliio, ad vincen
dam podagram, aliamve quamcunque arthritidem valeat; nul
lus tamen dubito, aeque fere, fi non omnino, efficacem fu
turam eife, atque eft cum fpiritu ardente facchari fada Guajaci
tindu-
In novis Adis Acadtmitit Scitmiarum Sveciae a. i^go. n. 7 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.