i
l
agXS 25
non tantum quovis alio fpiritu fimplici, & ¿pfo quoque aliquan
do negiigentius rediificato, fortior eft & acrior (<0, fed etiam
majores habet, non falfo ab em eri cono (f) ei aífertas, bal-
famicas feu antiputrediuofas vires, quas eminentiori gradu eiTe
illi certo deprehendent omnes, quibus ad condiendos frudtus,
& a putredine defendendas animalium partes, aut ad chirurgi
cas applicationes, uti quandoque Taffia placebit. — Rogitant
tertie permulti, poflitne mitigari peracris & vere ingratus hujus
tindiurae fapor ? PoteJft aliquantum addito iaccharo conico, de
quo percolatae tindfurae unciae triginta duae, adjuvante leni,
aut folis aut furni calore, folvunt uncias odfo. — Sunt quar
to, qui edoceri optant, anne fimplici noílrae tin¿lurae praefe
renda fit paiSm in tabernis medicamentariis jam officinalis ma
gis compofita, quae, una cambiáis lacrimae Guajaci unciis,
baccarum & frondium viridium juniperi fingularum -unciam
unam, flipitum & gemmarum Ribis nigrae unciam dimidiam,&
foliorum Trifolii fibrini drachmas duas, in TafSae unciis tri
ginta duabus mergit? Non videtur. Praeterquam enim, quod,
quoties fpecifica medicamenti cujusKbet virtute opus eft, regu
la tenet, quo fimpliciu« eo melius (s); & fimplex nortra, ut fu-
pra §. V. oftendi, omnibus indicationibus, quas proxima po-:
dagrae omnisque arthritidis caufa exigit, plene fatisfacit, nul
lisque ideo additamentis indiget: compofitam illam fimplici no-
ilra, multo non 'tantum ingratiorem & n au feo fi orem fed etiam
calidiorem reddunt indicata additamenta, quibus paene omnis
tribuenda eftculpa, cur a multis minus bene iertur atque fim-
plicior noftra, quod, praeter alios, quos de impenfius calefa
ciente & exficcautc cj.us indole, conqueftos effe audio, inter
D noftrates
(e) ificmx I. c. p. 3j6. GEOF- (g) Sunt verba sydenhaui L c.
FROY l. c. T. II. P-74J* p. fáf.
if) Eptfl. 3. p. y-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.