KÌX5 24 CiOl
& leniter conftringere, eoque humorum circuitum incitare, fan-
guinis calorem augere, atque putredinem arcere, aeque certum
-eli CO. Redte itaque, ut opinor, ex his conficitur, non folis
ex Guajaci lacrima extradfis particulis reiiuofo-gummeis deberi
beneficas hujus tindlurae ad podagram omnemque aliam arthri
tidem dotes, fed has ex parte quoque afiignandas effe Simulan
ti , calefacienti, roboranti, & inprtmis antiputredinòfae, fpiri-
tus, ad evocandas illas adhibiti, virtuti; licet excitatiifimo
huic liquori fecundarias tantum tribuendas eife tindfurae vires
non negem. — Sed fcifcitare fecundo pergunt percontato
res, cum, ut egomet dixi, omni fpiritui ardenti, ex quacunque
re proledio, fint modo enarratae vires, nonne ad conficiendam
hanc tindturam aeque idoneus fit, redlificatus inprimis, vini
aut frumenti fpiritus, atque ab em e rigo no ad eam praefcri-
pta & pro abfolute neceflaria habita taffia CO. Specioium, fa
teor, argumentum eft, cui haec innititur dubitatio; nec un
quam vituperabo eos, qui ubi bonam & meracam taffiam habe
re nequeunt, aut caro nimis pretio redimere deberent, in hujus
locum furrogabunt alium, reclificatum inprimis, fpiritum ;
fed ubi praefio illa eil, & non multo majoris venit, atque redli-
ficatus frumenti aut vini fpiritus, femper tamen illam praefe
rendam elTe puto huic: ideo quod, fi lineerà eli & vetufta, ob
largius, quam in aliis, contentum in ea intimiusque unitum
facchari aciduin & oleum eifcntiale, utrumque fortiffimum CO,
non
(h) Vid. carthevser Pharmacel.
theor. pract. S. II. c. q. /. f. < 3 c io. p. gi.
fqq. UicKEKT. Mat. aliment. p. qpf.
(0 Epijt. i. p. m. 6 . it. Epift. 3■ p. ij.
(¿i) Omnem nempe fpiritum ar
dentem ex aqua 6 c huic intime mixto
fale acido atque oleo effentiali con-
ftare, firmis argumentis probavit
Tosti Inft. Cbem. ¡f. jiq. jtp &. q$6.
ab oleo vere pendere faporis diverli-
tatem, spiet.mann Inft . Chtm . ft . qj .
Exp. C XXVI. p.jp. docet •, & faccha-
ro magna copia inefle acidum < 3 c
oleum eflTentiale, demonftrat fortiili-
mum, quod ex eo, in aqua foluto,
fermen^atione obtinetur acetum Sc
vin im. Vid, geoffroy. /. c. T. IL
i- 14 S-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.