Full text: Dissertatio Medica De Tinctvrae Gvayacinae Virtvte Antarthritica

«£№ 22 tlfa 
tum, in his creet mox enarranda mala, ipfa podagra peiora (t\ 
Satis erit, liberam confervare perfpirationem, quam, niii enor 
mes in vitae ratione committantur errores, latis 1’ervaturam eiTe 
itimulantem hanc & calefacientem tincturam , facile eit intel- 
ledu. — Sub hujus tincturae ufu nullum aliud adhibendum 
eit medicamentum, neque internum neque externum. Singu 
lis quippe indicationibus, quas proxima podagrae omnisque 
arthritidis caulTa exigit, plene fatisfacere illam, jam alibi §. V. 
oitendi. Alia ergo haud opus eit, & officeret foriitan hujus 
actioni. — Diaeta, quam l'ub ejus ufu iervare debent arthri 
tici, eadem eit ac ea quam generatim omnibus podagricis i’ua- 
dent quotquot de podagra copiolius & diligentius lcripferunt 
medici (0. Huic proinde non immorabor, quum de illa nil 
dicere queam, quod non didum iit ab aliis me longe, dodori- 
bus & exerdtatioribus, & hos exfcribere nolim. — Etli in 
humidis, pituitofis, & obefis, adeo fecurus eit antarthriticae hu 
jus tindurae ufus, ut vix unquam accidere his poffint ea mala, 
quae quibusdam plethoricis & biliofis, vel gracilentis, vel me 
diocris temperiei hominibus, accidifie (A audio, ipfa podagra 
pejora, apoplexia, paralyfes, pedoris oppletiones, harumque 
confedaria, anhelatio, tuffis ficca, peripneumonia, pleuritis, 
& hujus generis alia, ii tamen quid horum & phlegmaticis at 
que obefis eveniat, quod fortaffis, ex fupra notato intempefti- 
vo ejus ufu, aut commiffis in hadenus praeferipta adhibendi 
eam norma, & vitae regimine, inexcufabilibus erroribus, eve 
nire 
(tf) SYDENHAM l.c.p. fi4 fq. 
(r) Quorum principes iunr sy. 
IINHAM l. C. p.jyffqq. iz.p.fyq. VAN 
SWIETEN /. C. T. IV. ¿66. jig. 
3 V fn- ?• * 93 - * 97 - 3 H- 30 s & }ii. 
1 s) Propria fua culpa. Ruerant 
mm, ut his, a van iwiktin Ic. T> 
lV.p.qif. allegatis, galeni verbis 
Utar, ad hujus medicinae ufum, propter - 
ea, quod liberatos aliquos articulariis af 
fectibus viderant, minime aeflimanres, quod 
temperies eorum, qui fanati fuerant, hu- 
midior pituijiorque erat , qualis obtfo- 
rum efl.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.