I
ȣ& 12 tttfk
men, urgere, tum maxime, fi non multo port ejus potationem,
tempeftate inprimis frigidula, in publicum proditur aut in rheda
vehitur, <5t alvum minus follicitat hau ft um medicamentum,
unicus illuftris STAHtivs animadvertit (*). — Sudorem nota
biliter elicere, fi ante fomnum aut mane in Iecfto bibitur & ftra-
gulis te ¿Ium corpus habetur, folus iterum klinkicht retu
lit (0. — Stomachum eximie corroborare, firmiffime affirmant
noftrates, omnes unanimi confenfu aiferentes, ad tantam cibo
rum appetentiam invitare illam, ut fi huic indulgere voluiffint
non potuiflent non nimio cibo diftendi. — Stimulantem & refol-
ventem ejus poteftatem effugifle homines in rebus medicis ru
des, nemo mirabitur; abunde tamen eas evincunt iuperius
¿¡¿ia. Humores depurare, arthriticos noftros, plus minusve
cache&icos & flaccidos, docuerunt, fub continuato ejus uiu
indies magis magisque emendatus facieruin color & renafcens
torofior corporis habitus.
§. V.
Satis, nifi quid me fallit, ex his §. II. FIT. & IV. obferva-
tionibus liquet, faepius jam nominatam hanc Guajaci tin ¿furam
direcfe contrariam efle proximae podagrae omnisque arthritidis
caufae, quam in humorum pituitofo lentore, &huicjun culiari acrimonia, feu potius feptica quadam putredine, focia-
que his ventriculi & inteftmorum debilitate, utrumque humo
rum vitium affidue alente atque augente, ponendam efle, firmis
argu-
Ideo haud dubie, quod foli
huic, fumta quoque medicina, qua
vis quandoque tempeftate, modo lon
gius, modo brevius, fub dio ver-
iandi occafionem dedit officii ratio.
i) Vnicus enim fuit, qui eam
vefperx cubitum iturus, & mane, fae-
vientibus podagrae & gonagrae do
loribus, captisque ab his artubus,
lefto egredi nequiens,aut bis remis-
lioribus, fellae inlidens anfatae, pe
desque ac genua culcitis plumeis in
volvens , raro quidem, aliquoties
tamm, haulit.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.