ii Ofa
$. IV -
Qnatnor his obfervationibus, antarthriticam hujns tin&urae
virtutem confirmantibus, commodius hoc quam alio loco, fub-
texi ftatim poterunt aliae, comites & adminiftras, ut ita dicam,
ejus poteftates exponentes. — Alvum fcilicet, valide quidem &
pluries, ter fere, quater fubinde, & quinquies nonnunquam,
fed absque tumultu & moleftia, viriumque fatigatione, folvere
primas ejus dofes, easque quae poftlongiora complurium die
rum intervalla bibuntur, omnes uno ore teftantur 1'npra nomi
nati podagrici; fub continuato vero illius per plures dies, heb
domades, & menfes, feme! quotidie, aut alternis diebus, coch
learis cibarii menfura hauftae, ufu, fegnius paulatim movere,
ita ut, licet bis plerumque, rarius femel tantum, in die, folli-
citetur, & majori quam alioquin copia eliciatur, haud facile
tamen fufa, fed, ab immixta utplurimum ei copiofa pituita, lenta
magis quam cita, & non raro vifei ad inftar tenax fit ; at fi bis aut
femel duntaxat in hebdomade potatur, vel bina lingulis diebus,
mane ac vefperi, cochlearia funauntur, tres paene femper de-
je&iones liquidas cicre, iidem ajunt. — Salivam & pituitam cx
ore ac faucibus larga copia trahere, folus inter noftrates klin
xi cht obfervavit, ceteri negant ("). — Urinae fecretionem
& excretionem, haud adeo potenter quidem, quodammodo ta-
B 2 ni6n,
(_ti) Praecipua hujus diflenfus ratio
ponenda efle videtur in eo, quod
folus ille ftri&e Francogalli metho-
dum fequens, poft duas demum ho
ras ab affumta matutina tinfturae
doli huic lac calidum fuperingeflit,
& hinc per totum intermedium tem
pus omnem, q*»rn acris haec tinttu-
ra in ore ac faucibus facit, irritatio
nem tulit; noverca contra mea, im
mixtam 1afti bibens, hoc paene om
nem illi acrimoniam exemit, & reli
qui bini podagrici, ut falli funt ipli,
ftatim poft afliimtam eam infufum
theae cum la&e forbillarunt, ablu-
tisque eo adhaerentibus ori bus acribus tin&urae particulis nul
lam aut exiguam modo iftarum par
tium irritationem pafli funt.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.