FÖRORD
Detta arbete överensstämmer i stört med min C & D - uppsats , framlagd vid Institutionen för litteraturvetenskap i Umeá 15 december 1977 . Uppsatsen har arbetats fram i närhet tili forskningsprojektet " Dramatik pá svenska scener 1910 - 1975 " och publiceras härmed i dess skriftserie .
Jag vili tacka min kunnige rádgivare Henrik Bramsjö och min handledare docent Sverker Ek för värdefullt stöd .
Umeá 16 maj 1978 Magnus Florin
Omslagsbilden är en teckning efter Blâ Blusens svenska debut i Auditorium i Stockholm . Folkets Dagblad Politiken 15 . 11 1928

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.