- 17 -
" proletär musik " ( t . ex . Roda armèna marsch pâ grammofonskiva ) , " prole - tär idrott " i Arbetarnas Idrotts - Förbund ( AIP ) och " proletär filmkonst " genom Förieningen Arbetarkulturs slutna visningar av rysk film . Den slâende livaktiga verksamheten i de kommunistiska ungdomsklubbarna jämfört med fallet hos socialdemokraterna ska sâledes ses i ljuset av lägermentaliteten och mot bakgrund av Kominterns framhävande av de kommunistiska partiernas och ungdomsförbundens roll i klasskampen .
Ocksâ i den uttalade kulturpolitiken som bedrevs i SKU och SKP lyste lägertänkandet igenom .
1 . 9 . Proletkul't .
Proletkul't i Sovjetunionen är här en utgângspunkt . Proletkul't betecknar bâde en organisation och en lära . Som organisation bildades den just före Oktober revolutionen i Sovjetunionen . Den hade ett utarbetat program för sin verksamhet , massanslutning och stärkt stöd
19
i kulturministeriet Narkompros .
Pròletkul't är en förkortning för " proletärskaja kultura " , dvs . proletär kultur . Dess teori utarbetades tili största delen av Alexandr Bogdanov sä tidigt som I9IO . Enligt Bogdanov var en proletär kultur en nödvändighet under klasskampen för att arbetarklassen skulle kunna hâllas opâverkad av det borgerliga samhällets ideologi och förbereda sig för sin historiska uppgift , dvs . genomföra revolutionen .
I proletkul * ts kulturella praxis blev proletärens spontana skapande det säkraste uttrycket för en äkta proletär kultur . Kulturen och bildningen betraktades alltsâ i första hand som ideologi . Det gällde att byta ut den borgerliga ideologin mot den proletära ideologin ocksâ pâ det kulturella omrâdet .
Kring 1920 slog proletkul'ts idéer igenom i Sverige . Redan 1914 hade Bogdanovs term proletär kultur emiellertid introducerats i Sverige . Det var genom en uppsats kallad " Socialistisk kultur " och författad av Stanislav Volskij i Tidens juninummer . Samma uppsats publicerades pâ ledarplats i Social - Demokraten i juli 1914« Men Volskijs presentation ledde inte till vidare diskussioner .
Det blev Ture Nerman som ett par âr señare beredde vägen för proletkul1ttankarna genom smâskrifter , översättningar och anmälningar .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.