- 16 - 
aägverkssamhällena längs norrlandekuaten bestod ju praktiakt taget enbart av arbetare och pâ tjugo - och trettiotalen föll näatan alla röster i valen pâ . SAP ocK SKP . Det sociala livet präg - 
lades ofta helt av partier ) och ungdomsförbundens aktiviteter . 
Att de kommunistiska organisationernas del i dessa aktiviteter kunde vara sâ stor i förhällande till deras storlek kan förklaras utifrân det s . k . lägertänkande som framför allt präglade Tysklands kommunistiska parti under Veimarrepubliken men som ocksâ karaktäri - serade kommunisterna i Sverige under âren kring 1930 . 
1 . 8 . Lägertänkandet . 
Termen är Negts och Kluges och vi har tidigare ( s . 9 - 10 ) berört den i 
samband med diskussionen av " proletär offentlighet " . Med lägertänkande 
menar man alltsâ föreställningen om ett samhälle i samhället , bestâende 
av proletariafcets revolutionära organisationer och dessas verksamhet . 
Idag , anser Negt och Kluge , är lägertänkandet representerat främst av 
18 
öststatssocialismens självförstäelse . 
Lägertänkandet pâ tjugo - och trettiotalei hade en grund i det orga - nisatoriska och ideologiska beroendet av Sovjetunionen , förmedlat framför allt av Komintern . Den ekonomiska och politiska analys som var Kominterns mellan 1928 och 1935 ( dvs . mellan Kominterns sjätte och sjunde kongress ) underblâste lägertänkandet genom hävdandet av ett förestäende imperialistiskt angreppskrig mot Sovjetunionen , kopplat tili en väpnad repression mot arbetarklassen i den kapita - listiska världen . Detta krig skulle karaktäriseras av tvâ antago - nistiska och redan formerade läger . Det ena lägret bestod av Sovjet - unionen , de kommunistiska organisationerna och den revolutionära arbetarklassen . Det andra lägret bestod av bourgeoisin och social - demokratin , vilken klassades som " socialiascistisk " . I Kominterns analys ansâgs det kommunistiska partiet som arbetarklassens ledare i den politiska och ekonomiska kampen . Lägertänkandet och de stora uppgifter som lades pâ SKP och dess ungdomsförbund kan förklara de mânga " motfesterna " av typ Rod Julotta , de " proletära lekarna " i Den Unge Kamraten , annonserna i den kommunistiska pressen om " proletär radio " ( utsändningar pâ europeiska sprâk frân Moskva ) ,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.