- 11 -
Bet är med den här dinkuaoloncn uom grund vi vili behoridla Blâ Blusen i den här uppsataen . Nu aka vi för den hiatoriaka
bakgrundens akull undersöka nâgra av de proletära offentlighets - former som utveckladea inom arbetarrörelsen och som riktade sig bort frân den borgerliga offentligheten .
1 . 6 . ' Arbetaroffentligheten . . .
Ti berörde tidigare arbetaroffentligheten vid sekelskiftet och i början av detta ârhundarde . Vi nämnde Soda Julottor och socia - listiska söndagsskolor : direkta svar pâ de kyrkliga motsvarig - heterna .
Be socialistiska aöndagaakolorna atartades pâ 1890 - talet och organiserades efter nâgra âr in pâ det nya aeklet som tiska sagostunder . Stormklockam rapporterade 5»11 1910 att 700
barn varje söndag deltog i aagoatunderna i Stockholm och ett par tusen i hela Sverige . 1915 organiserades sagostunderna i Be ungas freds - och sagostundsforbund , BUF , vilket hade avdelningar for barn mellan fem och tolv respektive tolv och arton âr . BUF kämpade mot alkoholbruk och tävlingssport , liksom man kritiserade fenomen som Barnens Bag för att vara humbug .
Agitationsbilen Mathis , eller , som den . oftare kallades , Roda bilen annonserades I9II ut i Stormklockan för beställning tili socialistiska propagandaroöten ute i landet . Med i bilen fanns agitatorer som Kata Baiström och Einar " Texas " Ljungberg . I9II sâlde de 25 000 exemplar av Stormklockan och fiera tusen exemplar vardera av böcker som Alfred Kampes " Trälar " , Fredrik Stroms " Mosaik " , Karl Erik Porsslunds " Fria vers och visor " och Seth Höglunds " Socialismens historia " .
En maritim motsvarighet tili Roda bilen var den rôda F - bât som 191 ? for runt och forde antimilitaristisk propaganda mot den pansarbât som 1911 ârs riksdag beslutat om .
Fester , utflykter och danser arrangerade av arbetarrörelsens sationer hade en stor social betydelse . Be fiesta var smâ , spontana och lokalt betonade . Andra , som Arbetets fast i Göteborg 1911» samlade tusentals människor .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.