- det tillsammans med tendensen att " härma " den borgerliga offentlig - hetens institutioner fort med sig en oförmäga att organisera arbetarintressen utifrân ett totalt stoff av erfarenheter . Det är ett sâdant mài Negt och Kluge vili ât i den fulla innebörden av begreppet proletär offentlighet . 
Negt och Kluge vili med termen " arbetaroffentlighet " fânga in olika ansatser tili proletär offentlighet . Men ibland kan de använda begreppet proletär offentlighet för att täcka samma betydelse : " Proletarisk offentlighet betegner f^lgelig til enhver tid nivâet i arbeiderklassens emansipasjon ; den har sâ mânga ansikter som det 
II " I ~j 
finnes modningsgrader av den proletariske utvikling » , 
De här termerna är alltsâ svärbestämda och används utan att ha fâtt sin slutgiltiga innebörd i en pâgâende vetenskaplig diskussion . Men de kan hjälpa oss att sätta in den " motoffentlighet " vi fann i den tidiga arbetarrörelsen i ett samhällshistoriskt och vetenskapligt fotat perspektiv . 
I det följande skiljer jag pâ proletär offentlighet , med dess mer ideala innebörd , och arbetaroffentlighet , vilket dà täcker 
de empiriëka ansatser som gjorts . 
Negt och Kluge och deras efterföljare har ibland och med rätta kritiserats för att i sa liten grad pröva begreppen pâ ett empiriskt material . Att de ändä kunnat fungerà konstruktivt i ett marxistiskt forskningssammanhang visar Ord & Bildnumret nr 4~5 1976 . Det är samman - satt av uppsatser producerade inom NSU - kretsen " Proletärlitteratur och borgerlig offentlighet " och vili använda Negts och Kluges kussion pâ ett konkret empiriskt material , nämligen proletärlittera— turen i Sverige . 
I en diskuterande inledning skriver Ola Holmgren att den svenska proletärlitteraturen mäste ses som ett uttryck för ansatser tili en proletär offentlighet . Att det bara rör sig om ansatser beror pâ att den proletära offentligheten inte tili fullo kan réaliseras pâ grund av det borgerliga samhällets hegemoniska karaktär . Därför förmedlar proletärlitteraturen blockerade och förträngda livssammanhangî den kan ju inte rymma ett totalt klassmedvetande . Proletärlitteraturen blir följaktligen ett uttryck för brytningen mellan proletära erfaren - hetsformer och den borgerliga offentlighetens självförstäelse . 
Detta medför att proletärlitteraturen alltid är relaterad tili arbetarrörelsens politiska status . Proletärlitteraturen uttrycker alltsâ pâ sin egen nivâ spänningarna mellan den hegemoniska gerliga offentligheten och den eftersträvade proletära offentlig - heten .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.