- 18 -
Den vàunpliktine ( iklädd uniform ) :
För oss arbetarsöner
som av klassamhället tvingas ate bära vapen ,
och tvingas lära oss morda ,
för oss är Stormklockan den cnda ljusningen
i snuskiga logement , under pinande marscher
och under fältmanövrernas svált och elände . . .
Vi läser jStormklockan ,
vi skriver i den ,
vi lir av den hur vi ska vända vâra vapen den dag kriget bryter ut .
För oss arbetarsöner i vapenrocken blir krigets utbrott revolutionens utbrott , blir kamp i Stormklocknas tecken . . .
( GAr . )
Jordbruksarbetaren ( bör vara klädd i arbetsklä - der och bör ha med sig nâgon lanbtrukets symbol ; en hacka , en spade eller sâ ) :
För oss slavar i jordbruket , som tvingas arbeta pi de stora godsen för usel lön och nästan utan fritid , för oss som plöja jorden , som sâ och som skörda
utan att dock râ nâgot med av skörden ,
för oss är Stormklockan hoppet som virmer ,
hoppet om att vâra bröder
i städerna och fabrrkerna
ska komma tili vir hjälp en dag
si att vi tillsammans kunna resa oss
och störta överända utsugama
och gTunda rättens samhälle . . .
Den gami * arbefaren ( klidd i iitnliUUtr . Bör ha tydllga ilderstecken ) :
Ja , ni unga kamrater !
För oss gamia trälar som ett längt liv bara sett slit och alip och und«rkastel3e och fatti gdom , för oss är Stormklockan , ungdomens tidning , som - en frisk virvind i vâr höctskymning . . .
Det inte vi künde istadkomma det ska ungdomen göra . . .
Vi hade ingen fana i vir ungdom vi , i agen tidning som vir vir egen röst , vi stred och kravlade i mörkret , vi blev bed ragna av förridarea , vil se led da och nu stir vi här och kan bara hoppas pi de
unga . . .
Vi gamia proletärer
ger Stormklockan vir hylining . . .
En sidan fana kan atdrig föra tili ned er lag !
( Gir . )
( Alla de som uppträtt samia si¿ omkring stan - daret . En av dem gir fram till ram pen och ut - bringar ett leve för Stormklockan , 1 vttket iakidar - na bör deltaga . Omedelbart direfter «junge« inter * nationalen , första och aista vert . )
( Ridin gir ned . )
SLUT .
Fabriksflickan :
Vi unga arbeterskor ser ocksi mot Stormklockan för att lira oss hur vi ska kimpa mot kapitallsterna som utsuger oss för usta iöner ,
mot borgarsamhället som tvingar oss
in i prostitutionens elände .
Hand i hand med vira manliga kamrater
vili vi kämpa för Stormklockan ,
vir tidning ,
med den vili vi strida för jimlikhet mellan könen , för upphävandet av borgarsamhällets sk rankor och kvinnnoslaveri !
( Gir . )

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.