- 5 -
aoin ott uttryck för folkteatertanken liknom okfl - debanan ockoiL var det .
Om Skâdebanans inspirationskälla , Die Freie Volksbühne i Berlin , handlade en artikel av Artur Krämer , Berlin , i Frihet nr 3 1926 . Rubriken löd " Teaterns renässans " och Krämer berättade i stolta ordalag om hur den kommersiella teatern nu âsidosatts i och med Freie Biihnes restaurering av traditio - nerna frân antiken .
1 . 3 . Piscator och den andra arbetarteatern . ^
Vid tiden för Krämers artikel hade Die Freie Volksbühne sedan fiera âr varit kluven i tvâ delar . Vänsterflygeln pâ Volksbühne skapade 1920 Das Proletarisches Theater i Berlin . Erwin Piscator , teaterns ledare , bröt i sina iscensättningar med det sociala dramats naturalistiska ram , vilken - präglade Vólksbühnes " uppsättningar .
Han bröt ocksâ med publikuppfattningen och gav teatern genom själva namnet en klassbestämning .
Det Piscator gjorde mäste ses i ljuset av den proletärt baserade och socialistiskt inriktade teaterrörelse som växte fram efter revolutionen I9I8 i Tyskland .
En historik över den tyska arbetarteatern künde börja med de tidiga arbetarteaterföreningar som bildades redan under . artonhundratalets första hälft . Men en arbetarteater knuten tili ett revolutionärt . politiskt program uppstod först i samband med den proletära ungdomsrörelsen . Den uppkom I904 inom socialdemokra - tin och blev början tili det kommunistiska partiet , bildat av spartakisterna 19I8 .
Det var vänsteroppositionen inom socialdemokratin som tog hand om dessa sw4 proletära teatergrupper . Huvudströmningen i det socialdemokratiska partiet valde i stället att satsa pâ Volks - bühneröreisen . Analogt med bildningssynen menade man att arbetarna skulle skolas för att kunna ta emot den goda teatern . Bland de egna strävandena säg man dilettantismen hota .
Hos kommunisterna kom den proletära amatörteatern i stället att organiseras och verka i partiets och ungdomsförbundets fest - och mötessammanhang . Därmed lämnade dessa teatergrupper den gängse teaterhistorien : de ansâgs verka inom politiken och alltsâ utanför konsten .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.