- 4 -
Kri lift ) I l'I l'i'tr im íift , ( lnn könnt . vnr ( Inri uri I , I k ti , Lo ft , torri ooh 'int , vft , r duri nom Warier framhöii uorri aitt ideal . Mori Wagner var inle blind for att en sâdan konst inte gâr att restaurera utan en motsvarande social omvälvning . Por att alluderà pâ hans manifests titel : revolutionen var verkligen nödvändig .
Men motsägelsefullheten finns här . Teatern skulle manifestera kollektivets enighet och i detta program vetter en sida mot t . ex . den ryska proletkul'tteatern , en annan mot t . ex . den borgerliga teatern , " allmänhetens " teater . Pöreställningen om ett inbördes enigt kollektiv som publik och en samstämmighet mellan seen och saloñg är gemensam för dem bâda . Skillnaden är att proletkul1tteatern spelar för proletariatet , en klass , medan den borgerliga teatern spelar för " alla " , en samling individer .
Proletkul't utgâr frân att konsten är ideologisk . Den borgerliga konstuppfattningen rymmer inte ett sâdant perspektiv . Här är konsten i stället höjd över Politiken och ideologin . Den är neutral och tillkommer alla .
Skâdebanans syn byggde pâ den señare föreställningen . Skâdebanan ville reellt göra konsten till allas egendom i en demokratisk och distributiv anda .
Skâdebanans organiserade publik släpptes snart in pâ Dramaten , Operan och Intima teatern . Mâlet , kulturens förmedling tili fier människor , betraktades av socialdemokraterna som knutet tili arbetarrörelsens strävanden . Skâdebanans chef under mânga âr , Predrik Ström , var en framstâende socialdemokrat . Hans artikel " Skâdebanan - en ungdomens kulturanstalt " ( Frihet nr 5 1927 ) är representativ i sitt framhävande àv Skâdebanans maxim : " Den goda teatern är ett medel i folkupplysningens tjänst , som vi ej ha râd att undvara " .
I samband med Predrik Ström ska vi ocksâ nâgot ta upp Arbetarnas teaterkommitté som Gösta M Bergman nämnde i samma andetag som Skâdebanan . Arbetarnas teaterkommitté bildades sommaren 1931 av ( förutom Ström ) clartéisten Arnold Ljungdal , tidningen Brands chefredaktör C J Björklund m . f1 . Den kan ses som ett ifrägasättande av Skâdebanans verksamhet men inte av dess idéer , vilka den ville genomföra , bl . a . att förankra teatern i arbetarklassen .
Arbetarnas teaterkommittés verksamhet blev emellertid inte lâng - varig . Den upphörde att existera sommaren 1932 , bland annat efter
3
interna motsättningar . I detta sammanhang är den intressant

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.