- 2 -
Bergman polariserar hârt de bägge typerna av teater . Deras utgângs - punkter och förutsättningar är sä " diametralt motsatta som gärna kan
tänkas . ( ) Den ena utgâr frân en färdig teater , som vili skaffa sig
en arbetarpublik . Den andra utgâr frân arbétarpubliken , som vili skaffa sig en egen teater " .
Vilken var dà den egna teater som arbetarpubliken enligt Bergman ville skaffa sig ? Läser man vidare i Bergmans artikel
finner man snart att det just är den " färdiga " teatern som arbetarna genom självverksamhet ska göra till sin .
Motsättningen mellan arbetarteatern och folkteatern bottnar som Bergman ser det i att folkteatern inte förmätt mota de teaterovana arbetarnas bristande kompetens med ett adekvat scensprâk . Arbetarteaterns syfte blir dà att i pedagogisk anda öva upp arbetarnas kunskap och känslighet . " Och publiken följer tröget denna teaters utveckling alltifrân de första stapplande amatörstegen upp mot driven konstnärlig och teknisk fulländ - ning . "
Arbetarteatern tycks bli en förberedande skola tili folkteatern och motsättningarna , som Bergman sâ kraftigt framhävde , verkar upplösas . " Den avancerade arbetarteatern , i vilken skâdespelarna hunnit upp tili det professionella stadiet , synes mig vara den bästa och enda füllt konsekventa formen för folkteater , d . v . s . av professionell teaterverksamhet för 'folket' . "
Motsättningen upploses tydligast i frâga om repertoaren . För en arbetarteater blir pjäsvalet inte svârt , menar Bergman . Skâdebanan och Arbetarnas teaterkommitté har visât vagen : " Repertoaren kan tänkas vara ungefär densamma i bâda fallen : realistiska skâdespel med nutids - motiv , gärna med social tendens , utgörande en spegelbild av arbetarnas eget liv och deras kollektiva säväl som individuella problem ( ) M .
Den naturalistiska teaterns sociala drama blir alltsâ gemensam för folkteatern och arbetarteatern . Den funktionella förbindelsen mellan de tvâ teatertyperna klarläggs ytterligare av Bergmans avslutande anmärkning i artikeln i Frihet : han har velat pâpeka att " arbetarteatern är den nödvändiga grund , ur vilken arbetarklassens intresse för teatern mâste spira fram " .
Bergmans engagemang för arbetarteatern gäller inte i stört för den reformistiska arbetarrörelsen , i vilken han hade sitt organisatoriska sammanhang . I stället präglas nog socialdemokratins förhällande tili amatörkulturell verksamhet tidigt av ett ointresse eller rent av en misstro . Det kan därför verka problematiskt att jagx ^vill
göra Bergmans syn pâ arbetarteatern representativ för socialdemokratins ställningstaganden . Men medan de försök Bergman gjorde att verkligen

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.