- 120 - 
Sängen " Vem bär den tyngsta bördan " eller 11 Järnarbetarens sang " 
är gammal och finns med i t . ex . " Socialistisk sângbok " ( 1901 ) . 
Den är skrlven av August Lindahl , som var en av arbetarteaterns pionjärer med " Handklofvarne " ( 1889 ) och " Förrädaren " ( 1909 ) 
Kanske ingick sängen i nâgon pjäs . I sa fall var det det stycket Einar i " Mot ljuset " hänvisade tili . 
En annan iögonenfallande sak som bryter mot " dramats " grundpostulat är att personerna inte restlöst är autonoma individer utan i hög grad representanter för sociala krafter utanför dramats verklighet . 
Einai' , söfflf är järnarbetare och kommunist , representerar bade sin klass och denna klass politiska bestämmelse ( dvs . enligt SKP : s syn ) . Knut representerar som kommunalarbetare ocksâ arbetarklassen men hans till - tro tili partiledningen inom SAP stâr för ett vilselett klassintresse . När han under pjäsens gang sluter sig tili Einar fâr det representera Kominèérns och SKP : s analys enligt vilken arbetarmassorna inom social - demokratin tänktes göra upp med sina ledares revisionism och klassför - räderi och välja en revolutionär väg . 
Mâns Jansson , Edits far och Einars svärfar , star som verkmästare i facklig och politisk motsättning tili Einar . Mâns Jansson hotar via Edit Einar med avsked frân fabriken om Einar inte upphör med sin tion . Han hotar ocksâ sin dotter med avbruten släktgemenskap , framför - allt av religiosa skäl , som det tycks . 
Eftersom " Mot ljuset " är ett drama , mäste dessa motsättningar knytas tili en mellanmänsklig sfär . En katalysator tili Mâns Janssons uppträde blir dà Einars behandling av svärfaderns bror , en strejkbrytare . Han haï behandlat honom i den fackliga och politiska stridens perspektiv utan intresse av att upprätthälla släktbanden . Föräldrarna / släkten stâr i motsättning till Politiken . I valet mellan det förra och det señare , som i pjäsen matérialiseras av Einar , väljer Edit det señare . " Det är tungt att mista far och mor , men mâ dâ rätten bli min far och san - ningen min mor " . 
Pjäsen skildrar tvâ gifta par . Edit och Einar är nygifta med en liten pâ väg . Knut och Anna har fiera barn , alla i skolâldern . Det ligger nära till hands att ge parens respektive omständigheter betydeise bärande karaktär utöver det mellanmänskliga . Einar framställs ju som den lidelsefulle kommunisten och Edits grossess associerar lätt tili föreställningar om socialismens vardande , särskilt om man tar med mes - sianska idéer . Knut och Anna har ju med fiera barn i skolâldern en stadgad social position och Knut passar därmed att representera den svenska socialdemokrati som var i regeringsställning tre gânger under tjugotalet . 
Personerna i pjäsen representerar sâledes sociala krafter utanför dem själva och pjäsen innehâller âtskilliga referenser , bâda faktorer som
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.