- 1 -
1 . A . HHK'l'AKTI'iATKH - KM I Ml . KDAMDK H l'îiK IKKiTON .
B1 & Jiluaeri - aâ kaiiadea den amutörverkaamhüt inom d« kommunlo tínica organisationerna i Sverige som med . sovjetiska och tyska förebilder förekom âren omkring 1930 .
Det handlar alltsâ om arbetarteater .
Under de señaste âren har begrepp som arbetarkultur diskuterats bâde bland marxistiska forskare och inom den socialistiskt inriktade kulturella praktiken . Samtidigt som NSU - kretsen " Proletärlitteratur och borgerlig offentlighet " har manifesterai sitt arbete i Ord & Bildnumret " Proletärlitteratur i Sverige " . . ( nr 4 - 5 1976 ) har den s . k . progressiva musikrörelsen med tidningen Musikens makt sökt de historiska källorna tili den egna verksamheten . Oftast utanför denna rörelse har tidningen Folket i bild / kulturfront och FIB - grupperna i landet sökt äterupprätta eller ätererövra en " folkets kultur " .
Kring dessa termer rör sig en livlig diskusgion , idag präglad framför allt av djupgâende teoretiska motsättningar . Ett uttryck för detta är t . ex . diskussionen i Folket i bild / Kulturfront efter utgâvan av det nämnda numret av Ord & Bild .
Liksom begreppen proletärlitteratur och arbetarkultur är termen arbetarteater problematisk . Den gängse innebörden i arbetarteater I93O är kanske när en amatörcirkel i ABF spelar Marknadsafton av Vilhelm Moberg i Vagnhärad .
Blâ Blusen äger som vi ska se inte denna innebörd . En undersökning av Blâ Blusen mäste börja med att vi reder ut begreppen .
1 . 1 . Arbetarteater och folkteater .
- Folkteater betyder teater för folket . Arbetarteater är teater för och av arbetare .
Det är Gösta M Bergman som i Frihet ( nr 18 1931 ) » det socialdemokratiska ungdomsförbundets organ , beklagar en ofta förekommande sammanblandning av termerna . Vi ska följa hans resonemang .
Folkteatern är professionell med en demokratiskt distributiv avsikt . Den " vili ge bästa möjliga konst ât största möjliga antal människor tili billigast möjliga priser " . Organisatoriskt representeras den av Skâdebanan och Arbetarnas teaterkommitté . Arbetarteatern däremot är en amatörteater " knuten inte bara ekonomiskt utan ocksâ andligt tili arbetarorganisationerna " . Den är " en manifestation av arbetarklassens nyväckta andliga krafter sâdana dessa äro i sin förening av borgerlig arvsmassa och ny frisk spänstighet " .
Denna självverksamhet har sitt organisatoriska fäste i ABF : s teaterkommitté , bildad ett drygt är tidigare .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.