fcrutorq - , necmetäm purpura illa fermonis exterior afficit & titillat , qväm rerumelegantiflimc & eruditif - fimc inyentarum apdifpofitarum facciplenum - corpus - , ac intima meduliain admirationem trahip atqj ft^üpo - rem . Quo m^gis excufari potcfo> qvod ante annos aii - qvotjEpigrammatispraefentibus in Litium transferen» dis , qvam vis non ignorarem , quasdam eorum Latine etiamanteaextare , veluti inlaborum ac curarum ma - jorum , qvibustumternporisfolebam difiineri , laxa - mentum , nonnuliam ifinSogmw u^v impenderim .
Amatoriaqvidem illa majorem partem sunt ; ncc tarnen aliqvid continent^qyod ve ! extreme in iis culpare po ( lit»ac caftigare . Nec enim ? fnor Eoeta - rum talis ifiyitio eft , ac damnari mereturj cum fit ( yfei - tabulum qvafi qvo'ddam ac fomes ignis illius , qvi meli - oribus animisämeliore natura jngeneratus eft , ac im - plantatus . Ei qvemadmodum in vita Vifis ingenjiiibe - xaÜorlL nunqva placuit Philofophus contrarius illüqvi
Tirpetmr'ijHpidmonmagitqrefyebdt , . hoc eft»
qvi femper flevitji^^rü ( cripta probabilia - funwc lau - clabi ! iaetiam , qvi cum Mu / is Gratias conjungunt> & ! e - pores faljrä verequndiä , vcnuilatcm citra obfcenitatenj amant . Hosmeos lufus , Nohilis ac Eximie Juvenis , tibi dedisv aeinscribo»utq ; vel
ne , qvi olirfi in patriä tuafvavirtimüiilumpientißimüq ; deNativitate Salvatoris noftri Hymnum , elegantifli - mumqi illud , & auro contra non carum de Jranqyilli - tate animiCarmen , euiZiatn^nomen^conrcripfu ? gra - tos tibi aeeeptosq ; effe patiar & meiq ; ergaTc amoris ac fincerae bcnevo ! entise pigDy ? certiüimum ac charadera habeas , obnixe rogo , qvi hasc fcripfi R O S T O C H II Anno Ghriftiano XXV fopra XVI fecula^ .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.