104 Johannes Boite ,
Daer gerst ende haver op leyt .
Al börste mijn man van quaetheyt , Ic sals wel soo veel verkoopen ,
Dat ic my wel met silver sal knoopen , 35 Al waer den catijf noch so erra .
Sicut in celo et in terra .
Ick hebber noch beter in mijn kiste , Dat ic hem onthielt met liste ,
Ic sal daer schicken ghelt af te maken 40 Zo haest als icker toe kan gheraken , Dat ick de luyden mocht behaghen , Wanneer sy my dan wel besaghen Achter , voor ende al on .
Panem nostrum quotidianum — 45 Dat ic hadde goede kleederen aen , So mocht ick frisselick heenen gaen , Twee propere wtgesneden schoen ,
Eenen breeden timp aen mijn caproen , Ende twee smalle platijnen , 50 Zoo soud 'ic noch veel fraeyer schijnen , Als ick dan noch hadde mee .
Da nobis liodie !
Eenen fraeyen lustigen kransse ,
Daer mede soude ic gaen ten dansse . 55 Als my dan de lieden saghen ,
Zoud' ic alle jonghe gesellen behagen : Eick soude ghelijck ick willen doen . Nu wil ic my daer toe gaen spoen , Ist datter in [ t ] huys noch koren is . 60 Et dimitte nobis —
Wanneer de paep van preken scheyt af , Zoo help my god en 't heyligh graf ; Waer dese misse slechts ghedaen , Zoo zoud'ic aen de merct gaen , 65 Dat ick wat sinlicx voor my kochte Ende ooe mijn soete lief wat brochte , Want mijn man is te Pra .
Débita nostra !
Hy en komt niet thuys in acht daghen . 70 Dat mach mijn hert seer wel behaghen , Want hier entussclien sal ick wel Tgoet verkoopen met haesten snel Ende koopen daer om na mijn ghevoegh En liouden nochtans gheldts genoegh ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.