100
Johannes Boite ,
Wat holp ons vloecken en scheiden ?
Den wijn moeten wy noch verghelden ,
Wy en ghewinnen daer aen seiden
Omnes fines terrae .
Ons waerd neemt aen gheen mes noch sweert , Ten zy dan driemael liet gheld weert :
Ipse conspicit .
3 . Quoniam de waerd heeft hem gheschicket ,
Hy heeft de tafel aengherichtet ,
Met glasen en kroesen ghestichtet ,
Fundaverunt manus eins ,
Seer vreuchdelick willen wy zuypen ,
Den wijn komt wt de druyven druypen ,
Die ons hier heeft gegeven
Dominus deus noster .
Ons waerd draeght op in kruycken en in vlesschen , Hy weet wel gheld in onse tesschen ,
Oues pascne eins .
4 . Hodie van my en suit ghy niet wencken ,
Kroesen yol wil ic u in schencken ,
So meught ghy dies te beter swencken
In corda vestra ,
Ic weet goede worsten van een swijne gebraden , Eenen goeden dronc machmen daer op geraden , Als onse ouders daden ,
Patres vestri ,
Ten was onder hun geene voor hem alleen , Sy droncken al heen op den derden steen Opera mea .
5 . Quadraginta , vier ende veertich boeren Zaten der aen eenen vollen kroes in roeren Ende deden veel kannen ende glasen breken ,
Also dat ic op't leste ging spreken :
Hi errant corde .
Ic hadde gheluc , verstaet wel ditte ,
Sy wouden my op mijnen kop sitten ,
Ic wenschte hen doe de ritten
In ira mea .
S y spronghen doen op met groot geschal En jaeghden my int paerden stai In requiem meam .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.