Volltext: C. Crispi Sallvstii De coniuratione Catilinæ.

tnú geftum , tanta cura , atq¡ diligentia perfcrípCt , vt non annate * Romanos modo , fed púnicos & Afros , ac peritos illius lingue B - 0' manosi gefta diligenter euolueret^atq ; in Africa traiecit , ne quç gerat tantú , fed viíu certiora etiá faâa pofteris narraret . In hoc aú£ genere fcribendi tantutíi laudis aíTecutus , vr Quintilianus grauis» atq ; feuerus iudex Thucydidi greco hiftoriarú fcriptori adacqui» qué Cicero tantopere laudat , atq ; fenrentijscrebrú autumat , vt . pe' ne verbog copiam fententiaj * frequentiaconfequatur . Amicos ha buit Corneliú nepotem eodé fcribendae hiftoriít ftudio deleitará ac . P . Nigidium figulü , ac omniú doârinarum genere non inftf'' orem Varroni . Cicero uero ex familiari inimicus faftus , nefcio qu * de caufla Terentiam vxoré ab eodem Cicerone repudiata in vxo' ré duxitjVt ab ea quandiu fumma beneuolentiacum Cicerone V' xerit , atq ; fuorum confiliop : non ignara aliquid turpe elicerete10 acrius3atcg turpius in eum inueheretur . cuius in Cicerone extat in' ueftiua , quá frequenti Senatuhabuiflc fertur . Natus Amiterni in & binisbello lugurthúiOjRom« educatus . Crifpus habitauit iuxtí Mineruam , vbi nunc templum Diux Maris veneratur . Atq¡ i'1 huac v% diem Salluftiana domus vocatur . Vixit vfq ? ad fexag^ fimum fecundum annum , feptimum poft Cœfaris obitum . Cui11 * T erentia vxor portea Meffalae Cornino prœftantiflïmo fuá a : catc oratori nupfit . 
finis . 
Argentorati , Ex Aedibus S chu * cerij , Menfe Decembri . 
Anno M . D . XIII . 
REGNANTE IMPERATORE CAES . MAXIMILIANO . 
P . F . AVG . P . P . 
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.