Full text: C. Crispi Sallvstii De coniuratione Catilinæ.

CONIVRATIO 
fed cú ftrenuo virtute3cú modefío pudore3cú innocente abitini tia cenaba t3 effe Cfj videri bon9 malebat . itaq ? quo minus gloria pe tebat3eo magis ad illa fequebatlPoftcp vti dixi / enatusin Catoni * fiiíam difceflit . Confuí oprimú faftu ratus3no & é3quç inftabat3antf cape3nequideofpario nouaret . Triúuirofqjadfuppliciüpofttfl * '1^1' parare iubet3ipe difpofítis pfidiis3Lentulü in carcere deduciCjC^^ idem fit per Prçtores . Eft locus in carcere , qd Tullianú appellarvi * paululö afcenderis ad leuá circiter xij . pedes humi depreffus , eií ^ niút vndiq ; parieres , atcg infup camera lapidéis fornicibus iun^» fed inculta tenebris3odore foeda^atq ? terribilis eius facies eft3in locúpoftcp demifíus eft Lentulus3iudices rerü capítaliú , quibus ceptum erat , laqueo gulam fregere . Ita ¿lie P atricius ex gente dafl^ fima Corneliorum , qui confulare imperiu Ro . habuerat , dig ttiW inoribus3faâifq } fuis exitiú vit« inuenit . De Cethego , StatiIio , G^ bmto , Cepario , eodcm modo fappliciumfamptum eft . 
I Vm ea Romae gerunt3Catilina ex omni copia3qná£t J ! ¿pe adduxerat3et Manlius habuerat3duas legiócs in^ I tuit , cohortes pro numero milieu compIet . Dei'nde Vf qui l eg volútarius3aut ex focíjs in caftra venerat , equalíter diftriMc rat^acbreuT fpacio legióes numero hoím expleuerat , cu initio áü° bus non amplius milibus habuiffet . Sed ex omni copia circiter quarta erat r '¿taribus armis inftrufla , canteri vt quécg cafas arP1^ tieratjfparosjaut Ianceas3alij pracacutas fades portabat - Sed p oW . Antonius adietaba : cü exercitu3Catilinaper mótisiter facera 010 do ad vrbé3modo Gallia verfuscaftra mouere3hoftibus occafío , lC pugnan di nó dare3fperabat propedié magnas copias fefe habité1 ûRomae focij ¿acepta ra trauiffeiii . Intera ícruíaa repudiaba«^
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.