Full text: C. Crispi Sallvstii De coniuratione Catilinæ.

CATIUNAE PO . XIX 
öarafacinora fecit , forte libuit attendere , * ! res maxime tanta nego cù fuftinuiffetjfciebi Crpenumero Po . Ro . parua manu cú magnis fegionibus hoíliú contendiífe , cognouerá paruis copijs bella gefta cüQpulécis regibus . ad hoc fepe fortunç violenti ! tolerauiffe , facú * dia Grecos , gloria belli Gallos , Romanos añ fuiíTe . At mihi multa p ; ic£<jt Agitanti conftabat , paucorú ciuium egregia virtutem cunda patra grjeri öiffe , eoqj faftum , vti diuitias paupertas , multitudiné paucitas fu * Perarct . Sed poftcp luxUjâtcg defidia ciuitas corrupta eft , rurfus tefe ^•magnitudine fuá imperatorum , ateg magiftratüú vitia fuílen tabat . Ac veluti effeeta parentum multis tempeftatibus , haud fano Ruifqj Ronn virtute magn9 fuit , fed mea meoria ingenti uirtute , diuerfís morib9 fuere duo viri . M . Cato ó¿ . C . Carfar , Quos quoniá tes obtuleratjfilentio preterire , non fuit confiliü , quin vtriufcg na " turam 8£ mores , quantum ingenio pofifem , aperirem . 
COMPARATIO M . CATONIS ET C . CAESARIS * 
' Gitur his genus , astas , eloquétia prope aequalia fuere * Magnitudo animi par , ité gloria , fed alia alij . Cçfar be neficijs , ac munificentiamagnushabebat . Integritate Cícfar . le máfuetudine , 8¿ mifericordia clarus faftus eft . Huic feueritas dignitaté addiderat . Caefar dando , fubleuádo , ignofeédo Cato nihil largiédo , gloria adeptus . In altero miferis profugiú erac * n altero malis pernicies . illius facilitas , huius cöftantia laudabatur . poliremo Cçfar in animúinduxeratlaborare , vigilare , ncgocijs a * 
^cqij» intentuSjfua negligere , nihil denegare , qd dono digú effets fibi magni imperiú , exeratum , nouú bellú exoptabat , vbi virtus enicefcer poffet . At Catoni ftudiü modeftiac , et decoris , fed ma xime feueciçatis erat^nó diuitijs cú diuíte , nec faftióe cum fa ¿tío io» 
Vita : <Jaco . 
* ■ f
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.