Full text: C. Crispi Sallvstii De coniuratione Catilinæ.

CATZLINAE FO . XV 
Q . . Catnlus , 8£ Gn . Pifo , necg pcibus , neqj graria , nc9 jpcio , Cicero ? öe impellere potuere , vti per Allobroges , aut per aliú indícé . C . Cce lar falfo noíaret . Namq ! , vterq ; graues inímieiaas cû ilío exercebát Pifo oppugnatus in iudicio pecunia^ repetundarií , pptcr cuiufdá «áfpadani fuppliciúiniuftú . Catulus ex petitióe pótificatusodio in cenfuSjCjj extrema ce tate maximis honoribus vfus , ab adolefcctulaí Ccefare viftus difcefferat . Res aút opportuna videbat , q> is puatun egregia liberalitate , publice maximis mwnerib * grandé pecunia de bebat . Sed vbi confuté ad tantú facin9 impeliere neqeút , ipfi fingiU 'atim circúeundo5at<5 emettendo , q fe ex Volturtio , aut Allobrogi bus audiíTe dicerét , magná illi inuidiá conflauerát , vfqj adeo , vt nó nulli équités Romani , qui pfidij caufa cú telis erant circúxd¿Coa ®Qrdiaî , feu periculimagnitudíe , feu animi mobilitate impulfí , quo ftudiú fuum in remp . clarius effet , egrediéti ex fenatu Cçfatt , gladio ^iiiitarent . Dum haec in fenatu agunf , 8£ dum legatis Allobrogú ^ Tico Volturno , cöprobat© eorú indicio , pmia decernunt^j' un et pauci ex cIiétibusLentuli , diuerfis irineribus opifices , a t k n1 l , a in vicis ad eum eripiendú follicitabát . partim exquirebät duce " toultitudinú , qui pcio remp . vexare foliti erant . Cethegus aute per ^öcios , familia , at<5 libertos fuos eleftos , et exercitatos orabat in au ^ * ciâ , vt grege fafto cum telis ad fefe irrûperent . Côful , vbi ea para ftcognouit , difpofitispfidrjs , vtres , at<5 trpus monebat , côuocato kftatu refert , qd de his fieri placeat , qui ineuftodijs traditi erát . Sed COsfrequés fenatus iudicauerat pauloante cócra remp . feciíTe . T um Junius Syllan9 , primus fn'ar . rogaras , q> eo tpe confuí deílgna * * Us erat>de is , quiin cuíí odijs tcnebant , S¿pra : terea de . L Caffio . P . 1 ^°«P . yinbrcno . Quin . Annio } n dep h eníi forent , fupplirium fu
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.