Full text: C. Crispi Sallvstii De coniuratione Catilinæ.

CATILÎNÀE FO . XII 
jpartìù etatjCÔttubari remp . quâ minus valere ipi malebat . Ideo mâ lú id adeo mFtos poft annos in ciuitaté reuerterat . Nam poftqp : Gn» Pompeio3 & M . Craifo confulibus3tribtinitia poteftasreftituta eft , hoíes adolefcentes , fummá poteftaté nadh , quibus xtas - animufçg ferox erar , ccepcre fenatú criminando plçbé exagitare ; deinde largì £ndo3atq5 pollicitádo magis incédere , ita ipfi clari3potentefq ! fieri . Contra eos fumma ope nitebat plçracj nobilitas , fenat® fub fpeciÇ fro fua magnitudine . Nanqr uti paucis vep¿ abfoluam , poft illa tga Suicúcj . R . P . agitauerejhoneftis noibus , ali ) ficnti iura popfi defen Cerent , pars quo fenatus autoritas maxia foret , borní publicú firn« ^ntes , pro fua quifq ? potétia certabát . Neqj illis modcftia3neqj mo« dus cótentionis erat . Vm'9 viftoriá crudelitcr exercebant . Sed poft Gn . Pompeius ad bellum Maritimü , atqj Mitridaticü miflus eftj plabis opes imminutae , pauco^ potentia creuit . Hi mgratus^pro * üúicias^liaqs oía tenere . Ipfi innoxrj , florétes , fine metu actaté age t^cceterofqj iudicrjs terrere , quo plarbé in mgratu placidius trafta * tent . Sed vbi primú dubijs rebus nouádis fpes oblata eft , vetus cer * tamen aníos eorum arrexit . Quod fi primo prelio Catilina fupior , aut íEqua manu difcefTiiTer , profefto magna clades , atqj clamitas ^•P . oppreffjffet . Ncqj lilis , qui viftoriá adepti foret , diutius ea vt i licui ( Tet , quin defeffis Qí exanguib^qui plus poflec imperiú , atq ; bertatem extorqueret . Fuere tamé extra coniurationé complures , qui ad Catiliná initio profedi funt . In his erat Fuluius fenatoris fili Us * \uc retradú ex itinere parens iuffit necari . Ifdem téporibus Ro * LentuluSjíicuti Catilina pceperat^quofcúq ? moribus , aut fortu n°uis rebus idóneos crédebat , aut per fe , aut per alios follicita * bat , Nc<j foiú ciues , fed cuiiifcü^ modi genus holm comodo bela
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.