Full text: C. Crispi Sallvstii De coniuratione Catilinæ.

CRISPI SALLVSTII ORATORIS CLARISSIMI VITA . 
ijRifpus Salluftius vir patritiusab ineunte > artibus imbutus , ad Remp . gerendá animu apphcu , in qua nó pauca aduerfa paifus pruderla fuaiügam . ¿Et Rcfp . iam Carthagine , at$ Numatta euerfa , A iaq ? ^domita , vt nec nobilitati , nec virtutt fuá redderentu prarmia , atqs impudéti , ateg audaciffimo cuiqíplebs o ecl^ercl Hinc dúatus L . Syll ? & profcriptionis tabula Romaniscaubuspn 
us ignota , , plata eft . hincflagitiofaCarilinecóiuratio . Hinc c 
ciuüeinter Cxfaré 8¿ PompeiÚ exortumlibertaré emitan ademit . His igitur hoim monbus confliftatú Crifpiingeniú . P1 ? ? ? C integrú iuuenili , ac flagranti state procliué ad adulteri ai i or puit3atœ corrupit , neœ id impune diu admifit . Nam , vtV art dit , ab Annio Milone domi dephenfus SC gridi pecunia mu eft , bis ad fubfelia accufatus , atcg abfolutus a iudicibus no p nia , vt ferf difceffit , domú auitam tato patns dolore ìam retate co - fedi vendidit , ut vita decedere cogeret . Conlumptisigitur opibus patrijs , 8£ quaeftura pnus funftus , deinde tribun9 plebis creatus e Acpoftremo pretore vltenoris Africa : deftgnatú eum - pconluleni cum exercitu regno lubae Rege necato Cariar preferir , atq$ in pro * uinciá redegit . Quae fane Crifpus mutans moribus iam grauelcen te ce tate pu ubiduMjar / f fligiria pro jcgiiTct , non modo recupera uitjfed pretiofiflimos in vrbe hortos , tiburtmamq ? villam ab ipfo Iulio emit . Cuius nutu bello ciuili iam perafto oía regebantur , nec leges maiorû amplius in Repu . adminiftranda ftruabani . Si exter * no , atcg barbaro cuiq ; fi Ciefari iubebat in Senatú adituspatebnt» ac fníam non cöfularis , fed Gallus aut ignobilis , ac fordidus quifqj 
dicchif - Ol lfhn * roKi - »«' " 
««vu auL i£iiuums , ac ìoraiaus qu 
dicebat . Quibus rebus indignatus Salluftius Rempu . déférait , atcç ad intermiffa ftudia rediés , quœq$ a populo Romano pelare gefta fui ( Tevic , fcribef decreuit , ne id ipm o ti ) quodelegerat , ignauia , atqj defidia tereret , Aut illiberalibus officqsintent9 , minus vtilis Reip» foret3quà antehac extitiffet . Aggreflus igitur bellú contra Catilinac cóiurationé , at<5 Iugurtham Numidajt potentiíTimú , ac prudétiilì 
•n
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.