Full text: C. Crispi Sallvstii De coniuratione Catilinæ.

alrjs , quam a Salluftiö 8¿ Cicerone habitas crediderint . Et fane tntt» corruptís moribus Salluftius , ingenio tam procliui ad luxú fuit>v£ paternam domú viuente adhuc patre , turpiífima ratióe venaletn haberet , quod illi ínter alia vida a . MCiceróe exprobat . Sed a V# * roñe e tiá 8¿ Gellio rrad . 'ui eft , eundem fuiíTe in adulterio deprçhcfl funi ab Annio Milone , lorifq ? c ne fu m , ac data pecunia dunifíuflt» qua ratione faftum eft , vt . M . Cicero appellareillú non dubitatici menfaja a iTeclam , cubiculo^ - pellicem , 6£ adulterú . Dignitates blicas geflït , ô£quçfturae , ac tribunatus honorem aflecutus eft . Sc " nulla quidé laude , au tcómendatione , adeo libidine m agis¿qp rati' one <S£ publice S¿ priuatim vixiflfe . nam 8í bis vocatus eft in iticjp ciú <S¿ ad «idicú fubfellia abftraft9 , fortuna extrema ( vtinquir . CÍ ) ftetit . Scribunt aüt grámatici ea caufla de Senatu eieftú fnifle a ccii fonbus , qd ingenti libidine matronas confeâaret . Illud quo<$ & Salluftio relatü eft , patrocinio 8í fauore . C . Cefarisconfecutü fuiíe prrtturá Africa intcrioris , ex qua diues faftus , cum in vrbe redirez pretiofiíTimos , at9 amoeniíTimos hortos in regione ad malum Pü nicum cóparauit3ac Tiburti villani , quíe a Cicerone itidé illi obic^ untur . neq ; défunt qui fcribant Terentiá . M . Ciceronis vxorcab repudiatam , Salluftio nupfiffe , ac deinceps MelTalie Cornino , vif° in eloquentia clariflimo , qd etiam fuo loco fcripfimus . Sciendufl * eft fuiíTe plures Sallufti'os , nam & Gneus a . M . Tullio cekbratur il * Salluftío^ familia infignis , & . M . Ciceroni , ac Gn . Pompeio j me famíliaris , quod ex his epiftolis colligitur , quas Cicero ad Pofl1 poniú Articum fcribit . qua in re imprudéter quidam decepti funi» cum Sallufti ) Empedoclea ignorarent , vt alibi demonftraui . Suflc qui tradant , adanuú fecundü 8¿Lx . eum vixifle , <S¿ in patria an» , s aliquotpoft obitum . C . Ciefaris diem extremú obijífe , quod ex Ve * 2 terumeommentariis colligitur . llludpraeterea de hocipfo Crii ] ? 0 Roma : circumlatum eft , vt multi teftantur . 
Hic erit , vt perhibent do ñor um corda viro rum , 
Crifpus Romana primus in hiftoria« 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.