Full text: C. Crispi Sallvstii De coniuratione Catilinæ.

cri ingenio viri conati font repraeh endere plaeraq ? 8¿ obtrcftarc , iti quibus plura infcite , aut maligne vellicante Quin 8¿ hunc ppt - ieta * eis feruanriffimúvocat . T . auté Liuius tuminiquusSalluftiotuit , íkuti ab Anneo Seneca fcribie , vtquidam ex hiftoria Thucydide tranílata , Sí eleganter affumpta , velut deprauata , 8£ corrupta Ulf obiecit , Idqj ipm non in Thucydidis gratw effecit , vt ArelliusFu * feus dicebat , verü putauit fefacilius Salluftiú vincere , fi prius Thu^ eydidem ipm pferret Afinius quoq ? Pollio libru feripfit , quo Sal * luftij feriptareprçhenderet , qdini ] s nimiaquidé affectarione anti * 
quitatéfequeret . Fabius VeroQuiiitilianus , virmatura & grauiiu 
dicio , afferuit , oratióe Sallufti ) , atq ; breuitate nihil fieri pofle perfe * ftius , pfertim apud vacuas 8¿ eruditas aures . neqj verituseft idem Fabius , autori Thucydidiin fcribcndahiftoria apud Grœcos prin * cipi , Salluftiú ipfum opponere , ficuti . T . Liuiú Hero do to , quo taftú cft , vt cum plures voluerint dicendi genus Salluftianú fequi mini * nie íiint aífecuti . eft eni eius oratio tam abfoluta , tam cafta & inno * cens , vt merito ab eruditisdiuinabreuitascenfeaf . nam 8¿ Aruntií us , qui belli punió hiftoriá feripfit , Salluftio tantú conceffit , vt eius orationé máximo ftudio fequeret , quod alibi diximus . Nec illud ignora ? , confoeuiffe Salluftiú magno labore ac ftudio fenbere , vt nihil non abfolutú , atq ? perfeftú videri poffet^qd ex ipfa leftione fa eile collígtf . Amicos in primis habuit doftrina , & ingenio nobiles , V t Cor . nepoté , Meffalam Nigidiú Figulum , qui perijffe in ex i * lio tradii , Iulium pterea Caefaré magno ftudio dilexit , aquo etiam vt credit , dignitace pfefturre honeftatns eft . Iüud ité a Suetonio re^ fertur j rn . - rum ¿rámaticum Pompei libertú , fatyras contra Sallu ftium cópofviiíTe , eumcg mordaci OC viruléto carmine laceraffe , vt qui Lurconé illum , popmionécg , & nebuloné ac laftaurum appela larit , tum vitafcriptifcj , monftrofum , ac . M . Catontsfuré incrudii tiffimú , quod ipm non alia róne a Lenaeo faftum credit , quá vt ftu dium fuú , atcg officium erga patronú Pompeium j>baret , qué vi= lum Cctí . Salluftius ore probo , anio auté inuerecundo effe fcripfc^ rat . Itaqj mirandú non eft , fitam acerbe , atqj fatyrice libertus Lenç * us contra Salluftiú aciem ftili exacuit . Quantúodrj , atej inimici rix inter hunc 8¿ . M . Cicerôem extitcrit , notiffimú eft , qd vtriufqs Violentae , atq ? acérrimas oratióesita dcmonftrát , vt neuter vider» poffit fatis foi rationé habuiffe , dum alteri male diceret . Qua ìnrc non font multa referenda , cum ex Hierony mi , ac Fabij autoritate conftçtj eos hoies longe ab erraffe , qui cöfiftas magis orariones ab 
* ' 'W i
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.