Full text: C. Crispi Sallvstii De coniuratione Catilinæ.

EX LIBRIS PETRI CRINITI DE HISTO RIC1S ACORATORIBVS LATINIS . 
Aius Crifpus Salluftius Amiterni natus tradii in agro Sabino , quoanno Atheniéfiú urbs , a . L . Sylla deuifta , atq ; vaftata eft , vt Romani annales referút , ex nobili Salluftio^ familiaortus eft , q diu in fed o ordíe digfl * tate fetuauit . Idé in vrbe e duca tu s credit , & a teneri ann is operá ; ac ftudiú impendiffe optís difciplinis . Sed cú in ea tp4 incidififet , qbus corïupti ciuiú mores , vari ] s ptibus , atcg fadionibuS forét , neq ? virtun pmia , aut bonis ingenijs adeffent , in tam depra' . uata ciuitate , qd tdé Salluftius fatef , viftum eius ingeniu voluptatí bus , facile íuccubuit . Itaq ? cü ad Remp . pro œtate foret delatus , pro pter ciuium improbiratc 8¿ faftiones : multa aduerlaptulit . ná tum prçcipue Syllanis partibus infefla cuntas íeftuabat , cóftat ex vetcj£ cémentatijs , Salluftiú ipm ingenio fuiffe acri , 8¿ ínftudrjs lraruin accurato , tum maxie in fcribtnda hiftoria . Prçceptoré habuit in tel alios Atteium ptextatum , qui Philologú fe appel la uit , & ab to edo ftus eft , de röne refte fcribendi , vt a Suetonio Tráquillo tradii , q11' S¿ Aliniïi quo Pollioné fcribit ab eodé Pretextara erudì tú , atep111 ftruftum . maxíe auté . M . Catonis ftudioius fuit , ex cuius coment4 J riis verba excerpfit , 8¿ velutbrtuianû ad vfum , ppr¡um habuit , q^ Oäauiusquocj Aug . in epIaad - M . Antoniúreftrt , in quaipm ^ íoniújceu infamen té increpar , qd ea tcnbere vellet , que mirent po tins hoíes , quá quae mtelligát , fedinterim ad Salluííi ] comentarios H'ííonámcópofuit de . L . Catilinç cöiuratione cétra Rom . Senat# jctictm de bello IugurtbíE , qu¿ Numidine Rex faftus , diu cétra Ro * manos ftrenue régeílit . Hiftoriam pterea de Romanos gtfiis , v£ de Mario , 0¿ Sylla , necnon de Pompeio cétra Regtm Mithndatf» qd opushbris aliquot a Salluftio ablolutú tradif . fct adhuçfupki , lC quçdàjVeluti abíolutifíimi operis reliquiae , in quibus Sallufti ] aiW gentia inhiftona defcribenda , atq ? grauitas appareat . In parte op^ ris de rebus punicis »tanto animi lhidio incubuit , vt a quibufdál¿rl ' ptú lit , eum regione adi ] fíe , ac maxiafolertia períuftrafle , quo n1^ i tore fide atq ; officio ventate explorarct . Aiiienus certe Rufusf^n ^ mum Sallufti ) diligencw ; at<^fti ; diun ecmendauit . Sed 6¿ Gell'1' * vir Romanus , qui vetejt eruditionis Anftarcbus habtf , ita de luftrj orône differit . Elegantùi inquit Salii íír ) verborúqj facunda W ! & nouandi ftudium3cú multa fiius uiuídu fuit . plures nó medio'
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.