Full text: C. Crispi Sallvstii De coniuratione Catilinæ.

IVGVRTHINVM F O . tVIÏ 
non tá diffïdéaà , futura , q imperauiffet , qj vti miiitibus éxequatus cu minatore labor uolétibus effet . Et fane Marius illocj , alijs tpibus lugurthinibelli pudore magis , q ? malo exercítú coercebat , qd mul ti per ambitioné fieri aiebát , <j a pueritía cònfuetà duritiä , 8£ alia , q cçteri miferias vocátj voluptad habuiíTec , nifi tñ refp . parit ac feuiC - fimo impío , bene ateg decore geíla oía . Igitur qrto deni<£ die , haud longe ab oppido Cirtha , vndicg fimul fpeculatores citi fefe often * dunt . Quare hoftis adeffe intelligif . Sedquia diuerfi redeu tes , alius ab alia parte , atqj oés idem fignificabát , conful incertus quoná mû' do aciem inftrueret , nullo ordine cómutato , aduerfum oía pararas ibidé opent . Igitur Iugurthá fpes frnllrata , qui copias in qttuor par tes diftribuerat , ratus ex oibus arque aliqvios ab tergo hoftibus ven turos . Interim Sylla , qué primúhoftes attigerant , cohortatus fuos , turmarim , 8£ cp maxime tófertís equis , ipfe , alijqj Mauros inuadút , cae t eri in loco manétes , ab iaculis eminus emiffis , corpora tegere , & , fi qui in manus veneràt , obtruncare . Dum eo modo équités prç liantur . Bocchus cü peditibus , 4s Volux filius eius adduxerat , neqj ¿n priore pugna in itii ■ < * e morati affuerane , poftremá Romanoru aciem inuadunt . t Marius apef primos agebat , $d ibi Iugurtha . cú plurimis erat . dt , • i numida cognito Bocchi aduétu , clam cum paucis ad pedites cóuertit , ibi latine ( natn apud Numantiä loqui dì dicerat ) exclamat , nros fruftra pugnar , pauloante Manu fua manu interfeftü , fimul gladiú fanguine oblitú oftedere , qué in pugna fa * * is impígre occifo pedite nro cruentauerat . Quod vbi milites acce Pere , niagis atrocitate rei , fide nuncij terrent , fimulcg barbari ani mos tollere , in gculfos Romanos acrius inceder , iamqg paululú a fuga aberantjCÚ Sylla „ pfligatis i ) s , qs aduerfum icrat , rediés ab la 
: rnMm
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.