Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

quod ex ßationibus intcüigi potefi : & fubjicit : nemo certc - dubitat crtbodoxiu , an purgatorium ßt , de quo tarnen apud prtfcos y nulla vcl quam rarißima fiebat mentto i [ cd ö * Gratis Ad bunc ujquc dicm% non ejl credit um ej ] e : Quamdiu entm nulla fuerat de purgatorii cura , nemo quaßvtt Indulgentt . it , nam ex illö pendet omnis tndul - gentiarttm cxißim4t% : Si tollat purgatorium , quorfum mdulgentiU opiti erit ? Caperunt igitur indulgentia , poßquam ad purg4torii cruciattu aliquandiu trcpidatum ejl . Sic Vcrgilius cx Johanne Rof - t'cnft , quam lubricum fitindulgentiarum fündamcntum , ingcnue tradit , & fubjicit ; Qu * t4men forte cum tanti / int mOmenti , ut magii cer - ta ex ore Dci expeflantur i Exftat . in ßibiioth . PatrumTom . VI . Libcr de ccntcfimo fcu Jubilaro Anno Jacobi S . Gcorgiiad Vclum aurcum Viacom Cardinaiis , qui Bonifacii VIII . Ncpos , & ab cödcm Cardinaiis crcatus fuit , ccu Julius Rofeus inScholiis mcmorat , quo rationcm leu motivas , & folcnnitatcs inftituti ä Bonitacio Jubilari in prosa & poll brevitcr - car - minicc enarral . Hic Pontificem , & Promotorem fuum ad inftitutionen» & cclcbrationcm hujus Jubilari adaftum eile tradit , tum rumore quo•» dam incertö ; qui , cum annus M . CCC . immincrct , ipargebatur , tan - tarn forc bujus anni vim , ut quo Rom am ad Prtncipü dpofiolorum Petri Raßlicam per genta ommum plentßlmam peccatorum nern fortirentur i quem tarnen in vetuftis librorum monumentis , qua : revolvi pius Pater edixit , confirmari non dcprchcndcrit ; tum concurfu ingentt civium Romanorum , ad Bcati Pctri Bafilicam , prima die Januar , fadta , ccelcßi proeul dubio traflortim nutu ; tum teßimonto cujus dam , qui peregrinationis fua : centum & feptem nwmerabat nnnos , & allere - bat , memtntJJ'e Patrem aliö centefimö Rjmx ob indulgentiam mora - tum , feque admonttijft , ut ß ( quod non putAret ) adveniffet , utven - turo centefimö Roma nequaquam puer adeße pigraret ( Sic . Tanti arvi duos adhuc in Dioeccfi Beluaccnfi , pluresquc alios Gallici foli tu» perefle , qui meminiflen' nobis aflertum 6cc . Addit tarnen : Sed in bis multiplex fama va^illdbat . Igitur de ccntefimi nova jam adplenum digefia materis , facrum Patrem confultAjj'e ccctum , nolentem extin - guere Spträum , prafulem ; favorabiliterque ob / Jpofiolorum merita , refron , r * m * confutanti memoramwy ( Sc . Refcrt dein de , quomodo in fa - cro ifto confilio Jubilarum definitum , publice indidum , 3c maximäfo - / ennitate ceJebratum fit . Dcnique oblationes Romipetamur IargifTimas commcmorat . Nobis^ quidem dubium non eft inftitutuin Jubilarum a 
divtö
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.