Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

i omnfuin conlenfu re * quem PJatitia in vita erientiäinCtgncm vocat> »ptavit , ut nihil ambi - * em confequendam per~ juit laudatus autor , eun~ i dcmtjfet qujji cwhtüt is , ei perfuaderent , ut let . Idem quoque in carcerem rejeflum do~ atum de eö mortuoRo - di & 'o modo ) regnavit os - Reges , Principcs & n potius qujtn religio - in captivitate plenus in - : itat . Joh . Ern . Gerhardit rat , eidemque tale elo - i rerum ufu prtjlans Y 'cntila ( Nepote * ) / ut ? / , m See . XIV . Primus Ju - ad iüum enim , inquitr p» venerat in mentem . Rationem veJ occa - urus Vcrgilius lib . Villi . nimirum populumRo - rione ad verum folenne• n honorem / Ipolltnis q . R . Ditis <5c Profcrpi - e prxeone : Venire ad us eft : Nam feeulum tnati funt . Ipfe vero non pra ? tcndit fed an - quod accedentibiu ad' ( fe ftnt magn * remif - ( U rat . is & grata * ba - probare , et tarn in - novare . 
nOvare , tfprafentis feripti Patrocinio eommunire volutrit . Ad cjus - modi antiquam confuetudinem quoque provocat Gloflator ad Extrav . Comm . de peenit Sc remifl ! cap . Antiqv Petrus Tholofanus Syntagm . cap . p . n . z . jam a Gregorto - Af . conteßum futjfe dicit , centeftmo quoque anno Jubiläum ad remtßionem deltclorum vtfitantibtu Baß * licM Perri & Pauli adbibitis peenit endi modü & ßtüfactendt . Verum in cujns five Patris , five Scriptorum Ecclcfiaftic« Hiftoriac monumentis tale quiequam commemoratur ? ncque addit Tholofanus unde iltam hiftoriä «feGregorio M . habeat , & cujus fide referat . Vergilius quidem , er quo Roma fplendidis templis in memoriam Apoftolorum ardificatis ornata fuit , huc confluxille plurimos , Gtcra loca adeundi divorumque fcpulchra vifend» caufa , memorat ; inprimisex eo , quodGregorius certos dies conftituit , ijuibus , pro fedanda pefte tum graßänte , orationcs & oblationes in pra : - eipuis urbis templis lblcnni ritu fierent , ac ut populus cö frequentior concurrerct dcli & orum veniam ad folennitatem irtam accedentibus pro» pofuit ; illud inftitutum Romam adeundi , & templa Apoftolorum vi - fitandi ibique ftationes cclcbrandi fluxifle , teffatur . Interim fubjicit . * ego originem ( fcilicct indulgcntiarum Jimina Apoftolorum vifitantibus eonccflarum ) quod mei eß munerü quxfitans , non reperio ante fu» iße , quod feiam , quam Divus Gregor / w ad fuas ( tattones rd prx - tnii propofuerit . Quinam ergo fint Antiqui ifli , ad quorum fidam Delationen ] provocat , ex hifee perfpicitur . Vid . de Stationibusillis Chcm - nit . part . 4 . Examin . Concil . Tridcnt . de Indulgentiis , & Bellarminus lib . 2 . de Indulgentiis cap . 20 Scripfit quoque de Stationibus illis Urbis ma : OnuphriusPanvinius - 
' § IV . 
Incertum itaque imo nullun» ut indulgcntiar , quod " infra efemon - ftrabimus , ita & Jubila : um , quo merecs ha : venum exponuntur , in an« fiquitate habent fiindamentum . Qua propter in reparum perfpteua verba funt Polydori Vcrgilii i . cit . utar teßiwomo Johannis Roßcnßs Epißopi , qut in eo opere , quod nuper in Lutherum feripfit y fic de ejusmodi veniarum tnttio prodit : mulios fortaße tnovet tiis ißis non usque adeofidere , quod earum uftu in Eeclefif videatur recenttor , admodum fero apud Chrißianos repertut : quibus ego reß>om ) eo non certt conßare a quo primum tradi caeperint : futt ta» tnsn nonnuUu * cor um ußu , ut ajunt apud Romanos vetußißimosv 
4j %uod
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.